Program

Festpubliken ombeds inta sina platser kl. 11.45. Processionen intågar kl. 12.00
Applåder undanbeds under promotionsakten.
Sammanlagd programtid i konserthuset ca 3 timmar.

 

Programmet i konserthuset


Intåg

Akademistaten, gäster från Nordens universitet och högskolor jämte promovenderna intågar i procession.

Alfred Anderssén (1887–1940):
Högtidsmarsch till Åbo Akademi (1938)
Arrangemang: Sauli Huhtala
Akademiska Orkestern vid Åbo Akademi

Musik

Jean Sibelius (1865–1957):
Jordens sång op. 93 (1919)
Text: Jarl Hemmer (1893–1944)
Åbo Akademis invigningskantat
I Jorden
II De veka
III De stridbara
IV Hjärtat
V Den eviga drömmen
VI Epilog

Florakören vid Åbo Akademi, Studentkören Brahe Djäknar och Akademiska Orkestern vid Åbo Akademi
Dirigent: Sauli Huhtala
Körinstudering: Ulf Långbacka

Hälsningstal

Professor Mikko Hupa, rektor för Åbo Akademi

Musik

Jean Sibelius–Johan Ludvig Runeberg:
Våren flyktar hastigt
Sauli Huhtala–Jarl Hemmer:
Jag ville vara havet

Aurora Marthens, sopran
Akademiska Orkestern vid Åbo Akademi

Promotors tal

Professor Meri Larjavaara

Promotionsakten

Professor Meri Larjavaara, promotor för humaniora, psykologi och logopedi (fakulteten för humaniora, psykologi och teologi), promoverar
1 jubeldoktor, absens (alla reser sig då jubeldoktorn promoveras)
2 filosofie hedersdoktorer
1 psykologie hedersdoktor
12 filosofie doktorer
Professor

Ingvar Dahlbacka, promotor för teologi (fakulteten för humaniora, psykologi och teologi), promoverar
1 jubeldoktor, absens (alla reser sig då jubeldoktorn promoveras)
4 teologie doktorer

Professor Michael Uljens, promotor för pedagogik och välfärdsstudier (fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier), promoverar
1 filosofie hedersdoktor
1 hedersdoktor i hälsovetenskaper
7 pedagogie doktorer
6 filosofie doktorer
5 doktorer i hälsovetenskaper
1 politices doktor

Professor Malin Brännback, promotor för samhällsvetenskaper och ekonomi (fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi), promoverar
3 politices hedersdoktorer
1 ekonomie hedersdoktor
9 politices doktorer
5 ekonomie doktorer

Professor Jorma Mattinen, promotor för naturvetenskaper (fakulteten för naturvetenskaper och teknik), promoverar
1 jubeldoktor (alla reser sig då jubeldoktorn promoveras)
2 filosofie hedersdoktorer
22 filosofie doktorer

Professor Carl-Eric Wilén, promotor för teknik (fakulteten för naturvetenskaper och teknik), promoverar
1 jubeldoktor (alla reser sig då jubeldoktorn promoveras)
2 teknologie hedersdoktor
16 teknologie doktorer
4 filosofie doktorer

Vårt land
Fredrik Pacius (1809–1891)
Text: J.L. Runeberg

Uttåg

De promoverade och akademistaten uttågar.

Joseph Haydn (1732–1809):
March for the Royal Society of Musicians

 

Procession

Eftter promotionsakten (ca kl. 15.10) beger sig de nypromoverade och akademistaten jämte gäster från Nordens universitet och högskolor i procession till Åbo domkyrka.

 

Ekumenisk gudstjänst med ord ur andra traditioner, Åbo domkyrka

Åbo Akademis värden mångfald, öppenhet, djärvhet, delaktighet och hållbarhet motiverar till att ge rum för en del av den diversitet som finns inom universitetet och dess närmiljö.
Detta år är gudstjänsten ekumenisk och den följs även av ord ur andra religiösa traditioner.

Medverkande:

Mia Bäck liturg, kyrkoherde i Åbo svenska församling
Björn Vikström predikant, biskop i Borgå stift

Ion Durac textläsare, kyrkoherde i Ortodoxa församlingen i Åbo
Airi Forssell textläsare, Den Heliga Birgittas och Salige Hemmings Församling och Åbo Akademis bibliotek
Leif-Göte Björklund textläsare, pastor i Borgå svenska metodistförsamling
Emma Audas förbönsledare, präst och doktorand vid Åbo Akademi
Måns Broo läsning ur Bhagavad-Gita, lektor vid Åbo Akademi
Mercédesz Czimbalmos läsning ur Mishnah, doktorand vid Åbo Akademi
Ibrahim Özdemir läsning ur Koranen och haditherna, gästprofessor vid ÅA

Musik ur Mässa i Mångfaldens tid av Ulf Långbacka
Aurora Marthens sopran
Mats Lillhannus tenor
Harri Wallenius klarinett
Samuli Paavilainen cello
Hilda Kunnola harpa
Olli Lehti slagverk
Tuuli Lempa orgel och synth
Markku Hietaharju orgel
Kim Engblom elektronik

Dansgrupp under ledning av Laura Hellsten, doktorand vid ÅA
Gudstjänstplanering Peter Nynäs, Åbo Akademi

Körer:
Studentkören Brahe Djäknar
Florakören vid Åbo Akademi
Dirigent: lektor Ulf Långbacka

Uppdaterad 21.5.2018