Kirjoita tähän hakemasi!

Yhteiskuntatieteet (Turku)

Laajuus

180 + 120 op / 3 + 2 vuotta

Paikkakunta

Turku

Opetuskieli

Ruotsi

Hakuaika

17-31.3.2021 klo 15:00

Yhteiskuntatieteiden koulutusohjelma Turussa

Yhteiskuntatieteilijä ymmärtää, kuinka demokraattinen yhteiskunta toimii ja minkälaiset voimat ohjaavat politiikkaa Suomessa ja maailmalla. Opinnoissa perehdytään siihen, miten valtiossa hallinto toimii eri tasoilla (esim. ministeriöt, eduskunta, maakunnat, kunnat, pankit, pelastuslaitos, kansalaisjärjestöt), mitkä toimijat osallistuvat päätöksentekoon ja miten eri maiden välisiä kansainvälisiä suhteita hoidetaan ja kehitetään. Koulutuksen alussa saat laajan yhteiskuntatieteellisen tietopohjan ja valitset pääaineeksi joko kansainvälisen oikeuden, informaatiotutkimuksen, kansantaloustieteen, julkishallinnon, julkisoikeuden, yksityisoikeuden, sosiologian tai valtio-opin.  Mahdollisuus opiskella esimerkiksi ihmisoikeusasioita kansainvälisen oikeuden puitteissa houkuttaa myös monia ulkomaisia opiskelijoita Åbo Akademin kansainväliseen opiskeluyhteisöön.

Koulutus antaa sinulle valmiuksia, joita arvostetaan sekä Suomessa että maailmalla: osaat soveltaa itsenäistä ja yhteiskuntatieteellistä ajattelua käytännössä, sinulla on kattavat kieli- ja viestintätaidot, olet yhteistyökykyinen ja käsittelet tietoa kriittisesti ja analyyttisesti. Opetuksessa näkyy myös Åbo Akademin painotus demokratiaan ja kansalaisyhteiskuntaan. Voit valita sivuaineet Åbo Akademin muista koulutusohjelmista, ja sinulla on erinomaiset mahdollisuudet opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomailla.

 

 

Valintaperusteet

Hae

Haku on avoinna 17-31.3.2021 klo 15:00.

 

Pääaineet

Ennen toisen opiskeluvuoden alkua valitset sinua eniten kiinnostavan aineen pääaineeksesi. Vaihtoehtoina ovat kansainvälinen oikeus, informaatiotutkimus, kansantaloustiede, julkishallinto, julkisoikeus, yksityisoikeus, sosiologia ja valtio-oppi. Erityistapauksissa voit jatkaa eri maisteriohjelmassa; katso lisätietoja muiden koulutusohjelmien esittelyistä.

Kansantaloustiede

Talouden ilmiöt vaikuttavat meihin kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Kansantaloustiede käsittelee näitä kysymyksiä sekä kansallisesta ja kansainvälisestä makroperspektiivistä että markkinakohtaisesta mikroperspektiivist...

Kansainvälinen oikeus

Kansainvälisen oikeuden opinnoissa perehdyt kansainvälisen yhteisön pelisääntöihin ja opit ymmärtämään, millä tavalla kansainväliset toimijat vaikuttavat eri yhteiskuntiin.

Tre dagstidningar på ett bord.

Informaatiotutkimus

Nykyisenä tietotulvan ja valeuutisten aikana ammattimainen tiedon käsittely on entistä tärkeämpää.

Åbo Akademis huvudbyggnad

Julkishallinto

Julkishallinnon opinnoissa perehdytään kansalaisten, politiikan ja hallinnon vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan kuntatasolta EU-tasolle ja eri hallinnonalojen piirissä.

Två studerande som pratar.

Julkisoikeus

Julkisoikeus on oikeudenala, joka sääntelee viranomaisten ja yksityisten ihmisten välistä suhdetta sekä viranomaisten keskinäisiä suhteita.

Justitia med lejonet

Yksityisoikeus

Yksityisoikeus on oikeudenala, joka käsittelee yksityishenkilöiden ja erilaisten yhteisöjen välisiä juridisia ongelmia ja kysymyksiä yksityisen edun näkökulmasta.

Tidskrifter.

Sosiologia

Sosiologian pääaineopinnoissa käsitellään sosiaalisia suhteita, heikommassa asemassa olevien ryhmien tilannetta sekä muun muassa valtaan, sukupuoleen, yhdenvertaisuuteen, työhön tai etniseen taustaan liittyviä ristiriitoja.

Bokhylla.

Valtio-oppi

Valtio-oppi on tieteenala, joka tarkastelee politiikkaan ja yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä sekä yhteiskunnan muovautumista poliittisen vallankäytön seurauksena.

Yhteiskuntatieteilijä työelämässä

Valmistuttuasi valtiotieteiden kandidaatiksi/maisteriksi voit työskennellä vaativissa asiantuntijatehtävissä politiikan ja valtionhallinnon parissa. Johtava konsultti, ylitarkastaja, koordinaattori, kansainvälinen suunnittelija ja toimittaja ovat esimerkkejä niistä nimikkeistä, joita koulutusohjelmastamme valmistuneilla työelämässä on. Monet löytävät työpaikan hallinto-, kehitys- ja suunnittelutehtävistä (esim. ministeriöt, maahanmuuttovirasto, yliopistot), viestintäalalta (esim. tiedotusvälineet, uutistoimisto STT) ja konsulttitoiminnan parista (esim. pankit, yritykset, oma yritystoiminta). Korkeakoulutettuna asiantuntijana tai aineenopettajana voit valmistautua luotsaamaan demokraattista kansalaisyhteiskuntaa eteenpäin.

Bonus: Åbo Akademi tarjoaa eteville yhteiskuntatieteilijöille mielenkiintoisia uramahdollisuuksia tutkimuksen parissa.

Ota yhteyttä

Käyntiosoite

ASA-huset
Fänriksgatan 3 A
20500 Åbo

Postiosoite

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Åbo Akademi
Fänriksgatan 3 A
20500 Åbo

Sähköposti

studierfse@abo.fi