Kirjoita tähän hakemasi!

Informaatiotutkimus

Informaatiotutkimus

Informaatiotutkimus pääaineena

Nykyisenä tietotulvan ja valeuutisten aikana ammattimainen tiedon käsittely on entistä tärkeämpää. Hallussamme oleva informaatio ja tieto vaikuttavat päätöksentekoomme. Tämän vuoksi strateginen tietojohtaminen on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa. Informaatiotutkimuksen opiskelijana perehdyt kirjojen, verkkosivujen, äänitteiden, dokumentaation ja muiden tallenteiden säilytykseen, hankintaan, välitykseen ja arviointiin digitaalisessa tietoyhteiskunnassa. Opinnoissa käsitellään tiedonkulkua eri ympäristöissä (esim. internetissä, markkinoilla tai sosiaalisissa verkostoissa), organisaatioiden ja yritysten informaatioprosesseja, tiedonhakua, asiakaspalvelua sekä viestintästrategioita, -työkaluja ja -kanavia.

Yhdistämällä informaatiotutkimukseen muita oppiaineita tai kursseja voit vaikuttaa tulevaan ammatilliseen profiiliisi. Informaatiotutkimuksen ja kauppatieteellisten aineiden yhdistelmä antaa valmiuksia toimia yritysmaailman tehtävissä, kun taas humanistisiin ja yhteiskuntatieteellisiin aineisiin yhdistettynä informaatiotutkimus antaa pätevyyden kirjastotyöhön. Osalla kursseista opiskelukielenä on englanti, ja voit halutessasi lähteä vaihto-opiskelijaksi tai suorittaa harjoittelun ulkomailla.

Valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi jatkat englanninkielisessä maisteriohjelmassa Governance of Digitalization, josta voit valmistua kauppatieteiden maisteriksi. Vaikka maisteriohjelma on englanninkielinen, sinulla on oikeus halutessasi suorittaa osia tutkinnosta ruotsiksi. Voit esimerkiksi laatia pro gradu -tutkielmasi ruotsiksi.

Informaatio ja tieto ovat tietointensiivisen nyky-yhteiskunnan resursseja. Sen lisäksi että informaatio itsessään on resurssi, myös kyky hakea, arvioida ja käyttää tietoa tehokkaasti ja eettisesti on tärkeä resurssi. Tämä on olennaista arkielämässä, opiskelussa, yrityksissä ja työpaikoilla. Informaatiotutkimuksen tutkimuskohteena on informaatiokäyttäytyminen yksilö- ja organisaatiotasolla.

Informaatiolukutaito on käsite, joka yhdistää useita oppiaineemme isoja hankkeita. Sen avulla pyritään ymmärtämään tehokasta informaation käsittelyä, jonka merkitys jatkuvasti lisääntyy digitalisoituvan yhteiskunnan eri tasoilla.

Informaatiotutkimuksen opinnot antavat hyvän perustan kirjastonhoitajan työhön, mutta myös moniin erilaisiin asiantuntijatehtäviin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi informaatikko, IT-konsultti, informaatioasiantuntija, vakuutusneuvoja, kulttuuriohjelmakoordinaattori ja verkkopalvelujen kehittäjä.

Informaatiolukutaitoa tarvitaan sekä tämän päivän että tulevaisuuden organisaatioissa!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

ASA
Vänrikinkatu 3 A
20500 Turku

Postiosoite

Åbo Akademi
Informationsvetenskap
Tuomiokirkontori 3
20500 Turku