Kirjoita tähän hakemasi!

Julkishallinto

Julkishallinto

Julkishallinto pääaineena

Maailma muuttuu nopeassa tahdissa. Päivittäin uutisissa kerrotaan, millaisia päätöksiä poliitikkomme ovat kulloinkin tehneet pyrkiessään vastaamaan muutoksiin parhaalla mahdollisella tavalla. Ennen kuin asiat ovat päätyneet poliitikkojen käsiteltäviksi, virkamiehet ovat selvittäneet eri vaihtoehtoja ja laatineet päätösehdotuksia. Sitten kun päätökset on tehty, virkamiehet vastaavat niiden täytäntöönpanosta ja seurannasta. Julkishallinnon opinnoissa perehdytään kansalaisten, politiikan ja hallinnon vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan kuntatasolta EU-tasolle ja eri hallinnonalojen piirissä. Opintojen myötä saat käsityksen kuntien ja valtion viranomaisten johtamisesta ja hallinnosta, julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyöstä (esimerkiksi palvelujen tuotannossa) ja uudistusten vaikutuksista esimerkiksi aluehallintoon. Julkishallinto on oppiaine, joka käsittelee poliittisten päätösten yhteiskunnallisia syitä ja seurauksia.

Julkishallinnon koulutuksessa painottuu ajankohtaisuus, ja opinnot ovat vahvasti kiinni reaalimaailmassa ja joustavat niin ajan kuin paikan suhteen. Voit mainiosti yhdistää pääaineeseesi yhteiskuntatieteellisiä sivuaineita sekä Åbo Akademin että Turun yliopiston valikoimista. Julkishallintoa sopii sivuaineena opiskeltavaksi, ja sitä voi opiskella lyhyenä ja pitkänä sivuaineena myös Vaasan yksikössä. Kurssivalikoima on sama Turussa ja Vaasassa, ja monia kursseja voi seurata videoyhteyden välityksellä. Pääaineopiskelijana voit valita laajasta valikoimasta erilaisia valinnaiskursseja ja siten vaikuttaa omilla valinnoillasi tulevaan ammatilliseen profiiliisi.

Åbo Akademissa harjoitettava julkishallinnon tutkimus korostaa hallinnon ja poliittisen päätöksenteon vuorovaikutusta. Pitkäaikaisia tutkimusaloja ovat paikallisdemokratia ja hallinto (governance), hallinnonuudistukset sekä hallinnonalakohtainen tutkimus (esimerkiksi ympäristöpolitiikka tai kielihallinto).

Koska oppiaineella on ollut perinteisesti vahva kytkös reaalimaailmaan, julkishallinnon viime vuosikymmenten kehityssuunnat näkyvät tutkimuksessa ja opetuksessa. Kunta- ja ympäristöaiheiset hankkeet ovat olleet keskeinen osa tutkimustoimintaa 2000-luvulla.

Oppiaineen tutkimus liittyy kiinteästi myös kahteen Åbo Akademin strategisista monitieteisistä tutkimusprofiileista: meri ja vähemmistötutkimus.

Julkishallinnon tutkinnon suorittaneena voit toimia monipuolisesti erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Voit työskennellä esimerkiksi viestintäpäällikkönä, toimittajana, henkilöstösuunnittelijana, EU-ohjelmakoordinaattorina, toiminnanjohtajana kolmannella sektorilla tai strategiajohtajana. Luonnollisesti voit toimia valtion- tai kunnallishallinnossa asiantuntijana, käsittelijänä tai virkailijana. Julkishallinnon asiantuntijan analyyttisiä valmiuksia ja laaja-alaista osaamista tarvitaan kaikkialla yhteiskunnassa!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

ASA
Vänrikinkatu 3 A
20500 Turku

Postiosoite

Åbo Akademi
Offentlig förvaltning
Tuomiokirkontori 3
20500 Turku