Kirjoita tähän hakemasi!

Teologia

Laajuus

180 + 120 op / 3 + 2 vuotta

Paikkakunta

Turku

Opetuskieli

Ruotsi

Hakuaika

16.3.–30.3.2022 klo 15:00

Teologian opinnot antavat kiehtovan näkökulman elämään. Erilaiset elämänvalinnat, arvot, näkemykset, teot ja asenteet sekä yhdistävät että erottavat meitä ihmisiä. Eettisiä kysymyksiä ja ongelmia pohdiskelevalle teologian opinnot tarjoavat keinoja asioiden käsittelyyn kristillisen perinteen pohjalta. Opit myös analysoimaan uskonnollisia tekstejä ja oivallat ajankohtaisten ja historiallisten ilmiöiden taustoja. Saat tietää, miten kristinusko ilmentyy kirkollisessa elämässä. Koulutus antaa erinomaiset suullisen ja kirjallisen viestinnän valmiudet sekä laajan tieteellisen asiantuntemuksen, johon voit tukeutua työelämässä. Teologian opiskelijat harjaantuvat keskustelemaan tiedosta, ongelmista ja ratkaisuista rakentavalla tavalla.

Kandidaattivaiheen opinnot tutustuttavat sinut kattavasti Raamattuun ja kristinuskoon ja perehdyttävät uskontoihin ja elämänkatsomuksiin yleisesti. Opintojen jatko riippuu ammatillisesta suuntautumisestasi: voit tähdätä aineenopettajaksi, papiksi tai asiantuntijatehtäviin. Maisterivaiheen opinnoissa syvennät taitojasi aiemmin tekemäsi ammatillisen valinnan mukaan. Voit erikoistua asiantuntijatyöhön ja rakentaa opintokokonaisuuden tulevaa työelämää silmällä pitäen.

Valintaperusteet

Hae

Hakuaika on avoinna 16.3.2022-30.3.2022 klo 15.00.

Teologi työelämässä

Teologian maisteriksi valmistuttuasi voit erikoistumisesi mukaisesti työskennellä joko pappina tai aineenopettajana. Voit hakeutua myös kirkon hallinnollisiin tehtäviin, organisaatioiden palvelukseen (esim. Suomen Lähetysseura) tai julkaisutoiminnan pariin (esim. aikakauslehdet, kirjat). Osa jatkaa tutkijoina Åbo Akademissa ja sen kansainvälisessä tutkimusverkostossa ja paneutuu monitahoisiin kysymyksiin, kuten juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin välisiin suhteisiin, Jeesus-tutkimukseen, kirkkohistorian tutkimukseen, kirkollisten käytäntöjen ja dogmatiikan tutkimukseen sekä teologiseen etiikkaan ja uskonnonfilosofiaan. Minkä tahansa työn valitsetkin, voit varautua siihen, että työsi vetoaa tunteisiin ja herättää ajatuksia.

Bonus: Åbo Akademi tarjoaa hienoja mahdollisuuksia kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja harjoitteluun niille, jotka haluavat ymmärtää ihmisyyttä ja ihmiskuntaa syvemmin.

Ota yhteyttä

Käyntiosoite

Theologicum och Teologiska annexet
Biskopsgatan 16 /
Tryckerihuset
Biskopsgatan 19
20500 Åbo

Postiosoite

Åbo Akademi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo