Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tutkijat ja laiva­teollisuus yhdistävät voimansa vähen­tääkseen meren­kulun kustannuksia, poltto­aineen­kulutusta ja kasvihuone­kaasu­päästöjä

Merenkulun yleinen ongelma on, että alukset lähtevät nopeasti kohti seuraavaa määränpäätä, saapuvat täyteen satamaan ja joutuvat joko odottelemaan sataman edustalla tai ankkuroitumaan, kunnes satamapalvelut ja laituripaikka ovat valmiit.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n selvityksen mukaan alukset saattavat käyttää 5–10 prosenttia ajastaan odotellen satamaan pääsyä. Tarpeettoman korkea matkanopeus ja siitä aiheutuva pitkä odotusaika moottoreiden käydessä lisäävät polttoaineen kulutusta huomattavasti. Tämä on ongelma sekä ilmaston että taloudellisuuden kannalta.

Useat eurooppalaiset yliopistot, satamat, varustamot ja teknologiayritykset ovat nyt yhdistäneet voimansa kehittääkseen ohjelmistojärjestelmän ja liiketoimintamalleja, joilla optimoidaan matkoja sekä satamakäyntejä ja -palveluita nykyisillä ja uusilla reiteillä. MISSION-hanketta rahoittaa Euroopan komissio peräti 7,5 miljoonalla eurolla.

Hankkeen päätavoitteena on edistää meriliikenneverkostojen avoimuutta ja sidosryhmäyhteistyötä. Alusten aikataulujen yhteensovittamisella ja sekä alusten käytön että satamapalvelujen optimoinnilla tavoitellaan energiatehokkuuden merkittävää kasvua ja polttoaineen kulutuksen vähentämistä 10–20 prosentilla, mikä puolestaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

– MISSION-järjestelmä mahdollistaa satamaliikenteen ohjauksen niin mereltä kuin sisämaastakin digitalisoimalla ja tehostamalla toimintaa, viestintää ja hallinnollisia tehtäviä. Näin pystytään poistamaan toimitusketjun pullonkauloja, mikä tuottaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä merenkululle ja ympäristöhyötyjä yhteiskunnalle, kertoo Magnus Hellström, Åbo Akademin teollisuustalouden professori ja yksi hankkeen johtajista.

Åbo Akademin rooli hankkeessa on johtaa vihreiden liiketoimintamallien parissa tehtävää työtä järjestelmän käyttöönoton ja kaupallistamisen mahdollistamiseksi. Åbo Akademin merioikeuden professori Henrik Ringbom johtaa hankkeessa työtä, jonka tarkoituksena on selvittää muun muassa mahdollisuuksia tukea ja vahvistaa viranomaistahojen toimia.

Hankkeessa on mukana noin 30 eurooppalaista korkeakoulua, varustamoa ja teknologia- ja satamayritystä. MISSION on Horizon Europe -hanke, ja se on käynnissä 1.1.2024–30.6.2027.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.

Lisätietoja antaa:

Magnus Hellström, teollisuustalouden professori, Åbo Akademi
magnus.hellstrom@abo.fi
+358 407 379 980