Kirjoita tähän hakemasi!

Kirkkohistoria

Kirkkohistoria

Kirkkohistoria erikoisalana

Kristinuskon historia on pitkä ja moniulotteinen. Kirkkohistoria tutkii kristillisen uskon ilmenemismuotoja kirkossa ja yhteiskunnassa eri aikoina. Kirkkohistoriassa yhdistyvät teologian ja historian tieteenalat. Opinnoissa perehdytään muun muassa kristinuskon leviämiseen sekä kirkollisten instituutioiden syntyyn ja kehitykseen. Lisäksi tutustutaan myös eri aikakausien hartauselämään, uskonnollisiin johtohahmoihin ja herätysliikkeisiin sekä lähetystyön historiaan. Kirkkohistoriaa lähestytään sekä paikallisemmalla tasolla, jolloin tarkastelun kohteena on kirkon kehitys Suomessa ja suomenruotsalaisten keskuudessa, että maailmanlaajuisesti, jolloin kohteena ovat esimerkiksi lähetystyö ja kolmannen maailman viimeaikainen kirkollinen kehitys.

Kirkkohistoria on yksi maisterivaiheen erikoistumisaloista, jonka voit valita teologian kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Kirkkohistorian opinnot antavat monitieteellistä osaamista kristinuskon historiasta sekä kansallisella että maailmanlaajuisella tasolla. Kirkkohistorian lisäksi opintoihin sisältyy ammatillisen suuntautumisen (esimerkiksi pappi, opettaja tai tutkija) mukaisia kursseja, mutta sinulla on myös mahdollisuus valita itseäsi erityisesti kiinnostavia kursseja. Jos tähtäät papin ammattiin, sinun ei tarvitse opiskella mitään sivuaineita, mutta opintoihisi sisältyy enemmän valinnaisia teologian oppiaineen kursseja sekä työelämäharjoittelu. Jos haluat opettajaksi, opiskelet teologian lisäksi kasvatustiedettä ja yhtä muuta opetettavaa ainetta sivuaineina. Yhteiskunnallinen suuntautumisvaihtoehto antaa mahdollisuuden valita vapaasti opintoja teologian eri opintokokonaisuuksista sekä sivuaineita kaikista Åbo Akademin oppiaineista. Omat vahvuutesi tukevat sinua sopivan aineyhdistelmän löytämisessä.

Keskeisiä kirkkohistorian tutkimusaloja ovat seuraavat:

  • Uskonnonhistorian käyttö ja kulttuurinen muisti
  • Herätysliikkeet
  • Lähetystyö

 

Kirkkohistorian oppiaine on mukana viiden yliopiston, korkeakoulun ja tutkimuslaitoksen yhteisessä akateemisessa verkostossa Religion and Memory.

Kirkkohistoriaan suuntautunut teologian koulutus avaa kiinnostavia urapolkuja ihmisläheisissä työtehtävissä niin kirkon palveluksessa kuin opettajana tai tutkijana. Tutkinnon suorittaneena teologina voit ammatillisen suuntautumisesi mukaan työskennellä joko pappina tai aineenopettajana, mutta teologin asiantuntijuutta tarvitaan myös esimerkiksi sairaalasielunhoitajan tai perheneuvojan työssä. Kirkkohistorian tutkimuksessa on monia mielenkiintoisia aihealueita, jotka voivat avata työtehtäviä opettajana tai tutkijana kotimaassa tai ulkomailla.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Teologiska annexet
Piispankatu 16
20500 Turku

Sähköposti