Kirjoita tähän hakemasi!

Käytännöllinen teologia

Käytännöllinen teologia

Käytännöllinen teologia erikoisalana

Ihmiset ja yhteisöt ovat erilaisia, ja myös kirkollisessa elämässä kommunikaatio ja usko saavat erilaisia ilmenemismuotoja. Käytännöllinen teologia tarkastelee kirkollisten traditioiden vaihtelevia muotoja, esimerkiksi erilaisia kommunikaation, laulun, rukouksen ja uskontunnustuksen tapoja. Käytännöllisen teologian opinnot antavat valmiuksia analysoida ja ymmärtää kirkollisia käytäntöjä, miten ihmiset kokevat kirkollisen elämän ja mitä tietyssä uskonnollisessa tai yhteiskunnallisessa ympäristössä eläminen merkitsee. Käytännöllisen teologian opinnoissa käsitellään monipuolisesti erilaisia kiinnostavia osa-alueita, kuten homiletiikka (saarnan tutkimus) ja liturgiikka (jumalanpalveluksen tutkimus), sielunhoito, diakonia, uskontokasvatus, kirkko-oikeus ja kirkkososiologia.

Käytännöllinen teologia on maisterivaiheen erikoistumisala, jonka voit valita teologian kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Käytännöllisen teologian opintojen lisäksi opintoihin sisältyy ammatillisen suuntautumisen (esimerkiksi pappi, opettaja tai tutkija) mukaisia kursseja, mutta sinulla on myös mahdollisuus valita itseäsi erityisesti kiinnostavia kursseja. Jos tähtäät papin ammattiin, sinun ei tarvitse opiskella mitään sivuaineita, mutta opintoihisi sisältyy enemmän valinnaisia teologian oppiaineen kursseja sekä työelämäharjoittelu. Jos haluat opettajaksi, opiskelet teologian lisäksi kasvatustiedettä ja yhtä muuta opetettavaa ainetta sivuaineina. Yhteiskunnallinen suuntautumisvaihtoehto antaa mahdollisuuden valita vapaasti opintoja teologian eri opintokokonaisuuksista sekä sivuaineita kaikista Åbo Akademin oppiaineista. Omat vahvuutesi tukevat sinua sopivan aineyhdistelmän löytämisessä.

Käytännöllisen teologian tutkimuksessa keskeiset teemat liittyvät uskonnolliseen kommunikaatioon, erityisesti homiletiikkaan ja liturgiikkaan. Käytännöllisen teorian oppiaine on ollut pitkään mukana pohjoismaisessa hymnologian (virsiopin) tutkimushankkeessa. Pohjoismainen verkosto Leitourgia tarjoaa foorumin keskustelulle liturgian ja jumalanpalveluselämän kysymyksistä. Pohjoismainen homiletiikan verkosto kokoaa yhteen tutkijoita ja opettajia, jotka ovat kiinnostuneita saarna- ja kommunikaatiotutkimuksesta.

Käytännölliseen teologiaan suuntautunut koulutus avaa kiinnostavia urapolkuja ihmisläheisissä työtehtävissä niin kirkon palveluksessa kuin opettajana tai tutkijana. Tutkinnon suorittaneena teologina voit ammatillisen suuntautumisesi mukaan työskennellä joko pappina tai aineenopettajana, mutta teologin asiantuntijuutta tarvitaan myös esimerkiksi sairaalasielunhoitajan tai perheneuvojan työssä. Kirkollisia käytäntöjä koskevaa osaamista tarvitaan myös tutkijana ja asiantuntijatehtävissä erityisesti pohjoismaisessa kontekstissa.

 

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Teologicum
Piispankatu 16
20500 Turku

Sähköposti

Puhelin

+358 2 215 31