Kirjoita tähän hakemasi!

Kauppatieteet

Laajuus

180 + 120 op / 3 + 2 vuotta

Paikkakunta

Turku

Opetuskieli

Ruotsi

Hakuaika

18.3 – 1.4.2020 klo 15.00

Kauppatieteiden koulutusohjelma

Kauppatieteet tarkastelevat niitä kiehtovia, näkymättömiä voimia, jotka pitävät meitä ympäröivän maailman käynnissä. Ekonomeja tarvitaan sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti näyttämään tietä eteenpäin. Erityisosaamisesi voi olla mitä tahansa markkinoinnista ja viestinnästä juridisiin kysymyksiin, organisaatioihin tai laskentatoimeen. Opit johtamaan organisaatioita ja löytämään uusia mahdollisuuksia sieltä, missä muut näkevät ongelmia. Koulutus opettaa sinut ajattelemaan analyyttisesti ja antaa arvokkaita valmiuksia mm. strategiseen suunnitteluun ja projektisuunnitteluun.

Kandidaattiopintojen aikana voit suunnitella yksilöllisen yhdistelmän pääaineesta (kauppaoikeus, tietojärjestelmätiede, kansainvälinen markkinointi, kansantaloustiede, organisaatio ja johtaminen, laskentatoimi) ja niistä sivuaineista ja kielistä, jotka kiinnostavat sinua eniten. Sinulla on lähes lukemattomia vaihtoehtoja, sillä voit valita sivuaineet rajoituksetta kaikista Åbo Akademin aineista. Luota siihen, että omat vahvuutesi johdattavat sinut oikeaan suuntaan! Maisteriopintojen vaiheessa syvennät taitojasi edelleen samalla kun saat nauttia Åbo Akademin kansainvälisestä ilmapiiristä ja hyödyntää loistavat mahdollisuudet opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla. Luot koko ajan yhteyksiä tuleviin liikekumppaneihisi.

 

 

Valintaperusteet

Hae

Hakuaika on avoinna 18.3.2020 – 1.4.2020 klo 15.00.

 

Pääaineet

Ennen koulutusohjelman toisen opiskeluvuoden aloittamista valitset sinua eniten kiinnostavan aineen pääaineeksi. Vaihtoehtoja ovat kauppaoikeus, tietojärjestelmätiede, kansainvälinen markkinointi, kansantaloustiede, organisaatio ja johtaminen sekä laskentatoimi. Ota huomioon, että jos suoritat kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon pääaineenasi kauppaoikeus tai kansantaloustiede, jatkat sen jälkeen kohti valtiotieteiden maisterin tutkintoa pääaineenasi joko yksityisoikeus tai kansantaloustiede.

Mynt i en skål.

Kauppaoikeus

Juridiikkaan törmää kaikkialla. Elinkeinoelämän sääntely, normit ja juridiset kysymykset vaikuttavat niin yksityishenkilöiden ja yritysten kuin maiden väliseen kauppaan. Markkinoiden kansainvälisyys ja alati monimutka...

Studerande

Tietojärjestelmätiede

Yhteiskunnan digitalisaatio asettaa yrityksille uusia vaatimuksia. Uusien liiketoimintamallien luominen yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja yhteisöjen toiminnan, tuotteiden ja palveluiden uudistaminen edellyttävät liik...

Skyltfönster till ett varuhus.

Kansainvälinen markkinointi

Menestyksellinen kansainvälinen yritystoiminta edellyttää näkemystä asiakkaista, kilpailijoista, strategiasta ja toimintaympäristöistä. Kansainvälisen markkinoinnin pääaineopiskelijana opit analysoimaan näitä tekijöit...

Studerande som läser

Kansantaloustiede

Talouden ilmiöt vaikuttavat meihin kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Kansantaloustiede käsittelee näitä kysymyksiä sekä kansallisesta ja kansainvälisestä makroperspektiivistä että markkinakohtaisesta mikroperspektiivist...

ASA-huset i Åbo

Organisaatio ja johtaminen

Moderneissa yrityksissä ja organisaatioissa tieto, osaaminen ja luovuus ovat keskeisiä resursseja. Organisointikyky ja tarkoituksenmukainen ihmisten johtaminen ovat tärkeitä. Organisaation ja johtamisen pääaineopinnoi...

En smartphone med räknare och en bärbar dator.

Laskentatoimi

Laskentatoimi kuvaa, määrittää, analysoi ja arvioi organisaation todellisuutta systemaattisesti ja strukturoidusti. Näissä prosesseissa sekä ihmisillä että numeroilla (avainluvuilla) on tärkeä merkitys. Laskentatoimi ...

Uramahdollisuudet

Kauppatieteiden kandidaatin/maisterin tutkinnon suorittaneet ovat kysyttyjä asiantuntijoita, joilla on lukemattomia työllistymismahdollisuuksia kaikkialla maailmassa. Markkina-analyytikko, brand manager, key account manager, business controller, talouspäällikkö, tilintarkastaja, tuotevastaava, kehityspäällikkö ja pörssimeklari ovat esimerkkejä niistä nimikkeistä, joita koulutusohjelmastamme valmistuneilla työelämässä on. Monet työskentelevät johtavassa asemassa johtajana, päällikkönä tai konsulttina. Toiset aloittavat menestystarinansa perustamalla oman yrityksen. Korkeakoulutettuna asiantuntijana saat varautua ottamaan vastuuta, tekemään päätöksiä ja johtamaan ihmisiä ja organisaatioita kohti menestystä. Tulet rakastamaan (työ)elämää!

Bonus: Åbo Akademi tarjoaa eteville ekonomeille mielenkiintoisia uramahdollisuuksia tutkimuksen parissa.

 

Ota yhteyttä

Käyntiosoite

ASA-huset
Fänriksgatan 3
20500 Åbo

Postiosoite

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Åbo Akademi
Fänriksgatan 3 B
20500 Åbo

Sähköposti

studierfse@abo.fi