Kirjoita tähän hakemasi!

Uutisarkisto

Uutisarkisto

Uusi tutkimus varhaiskasvatuksen saralla osoittaa että lapset haluavat aktiivisesti ymmärtää ja ilmaista suhtautumistaan koronavirukseen

Koronapandemia on aiheuttanut yhteiskunnallisen kriisin ja mullistanut arkielämän, ja sen ymmärtämiseksi ja käsittelemiseksi tarvitsemme tutkittua tietoa ja uusia näkökulmia. Ryhmä varhaiskasvatuksen tutkijoita Åbo Akademista, Helsingin yliopistosta, Göteborgin yliopistosta, Örebron yliopistosta ja Uumajan yliopistosta on selvittänyt, millä tavalla päiväkotilapset ymmärsivät koronapandemian sen alkuvaiheessa ja miten se heihin vaikutti.

Åbo Akademin ainutlaatuinen kansainvälinen tutkimusprojekti tarkastelee arktisten merien ekosysteemeissä tapahtuvia muutoksia

Åbo Akademi on mukana usean kansainvälisen tutkimusorganisaation yhteisessä ECOTIP-hankkeessa, joka on saanut rahoituksen Horisontti 2020 -ohjelmasta. Projektin puitteissa tutkitaan Arktiksen merialueiden ekosysteemeissä ja yhteiskunnissa tapahtuvia muutoksia, ja tarkastelun kohteet vaihtelevat laajalti – esimerkiksi jääpeitteen sulamisesta aina kalastuselinkeinoa koskeviin muutoksiin.