Kirjoita tähän hakemasi!

Kansainvälinen markkinointi

Kansainvälinen markkinointi

Kansainvälinen markkinointi pääaineena

Menestyksellinen kansainvälinen yritystoiminta edellyttää näkemystä asiakkaista, kilpailijoista, strategiasta ja toimintaympäristöistä. Kansainvälisen markkinoinnin pääaineopiskelijana opit analysoimaan näitä tekijöitä ja tekemään analyysien pohjalta luovia ja kauaskantoisia päätöksiä. Saat käyttöösi työkaluja, joiden avulla pystyt ymmärtämään asiakkaiden ja kilpailijoiden käyttäytymistä, kehittämään tavaramerkkejä, arvioimaan liiketoimintamalleja ja perustamaan oman yrityksen. Opit hoitamaan markkinoinnin ja muiden toimintojen, kuten logistiikan, välisiä yhteyksiä sekä asiakas- ja kumppanuussuhteita kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opinnoissa perehdytään myös siihen, miten sosiaalinen media muuttaa markkinoinnin kenttää.

Kansainvälisen markkinoinnin pääaineopinnot antavat jo kandidaattivaiheessa laajan käsityksen erilaisista markkinoinnin kysymyksistä. Maisterivaiheessa syvennetään kansainvälisen yritystoiminnan tuntemusta. Kun pääaineesi on kansainvälinen markkinointi, voit varsin vapaasti valita yhden tai useamman sivuaineen ja siten rakentaa haluamasi opintokokonaisuuden ja ammatillisen profiilin tulevaa työelämää varten. Kansainvälinen markkinointi on myös suosittu sivuaine, joka täydentää sekä kauppatieteellisiä että muita pääaineita perehdyttämällä yritysten ja organisaatioiden keinoihin luoda kysyntää markkinoilla.

Kansainvälisen markkinoinnin oppiaine tekee aktiivista tutkimustyötä useiden eri teemojen parissa. Kiinnostuksen kohteina ovat esimerkiksi liiketoiminnan kehittäminen, uusi liiketoiminta ja markkinoiden muotoutuminen kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Kansainvälisen markkinoinnin tutkijoiden kautta Åbo Akademi on ainoana Suomen kauppakorkeakouluista mukana TEKESin rahoittamassa WIVE-hankkeessa, joka selvittää langattomien 5G-verkkojen mahdollisia sovelluksia eri toimialoilla. Archipelago Business Development -hankkeessa puolestaan tavoitteena on edistää uusien liiketoimintamallien luomista ja tiedonvaihtoa saaristoalueella yli valtion- ja sukupolvirajojen.

Kansainvälisen markkinoinnin tutkinnon suorittaneena voit toimia asiantuntija- ja johtotehtävissä monikansallisissa suuryrityksissä, kansainvälisissä organisaatioissa ja pienemmissä yrityksissä. Alumneistamme monet työskentelevät tehtävissä, jotka liittyvät tuotteisiin, palveluihin ja tavaramerkkeihin, sisällöntuotantoon tai markkina-analytiikkaan. Heidän nimikkeensä voi olla esimerkiksi markkinointipäällikkö, startup-yrittäjä, kehityspäällikkö, yrityskonsultti tai brand manager. Kansainvälisen markkinoinnin maailma on täynnä mahdollisuuksia!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

ASA
Vänrikinkatu 3 B
20500 Turku

Postiosoite

Åbo Akademi
Internationell marknadsföring
Tuomiokirkontori 3
20500 Turku