Skriv här det du söker efter!

Hjärnvågor med EEG

Hjärnvågor med EEG

Hjärnvågor med EEG

Med hjälp av vår EEG-apparat kan vi mäta hjärnvågorna hos testpersonerna och den vägen kartlägga deras sinnestillstånd. Vi får veta om personen reagerar negativt eller positivt, och vi kan också mäta en hel del andra saker – t.ex. i hur hög grad problemlösningsförmågan är aktiverad.

 

Analyser och slutsatser

Efter att undersökningarna är gjorda är det dags att tolka de data vi fått fram. Under åren har vi gjort hundratals tester och hunnit samla på oss en unik erfarenhet om hur det lönar sig att analysera materialet och dra rätt slutsatser av det.

 

Vi kan testa alla möjliga typer av digitala gränssnitt, såsom:

  • Webbsidor
  • Appar
  • Spel
  • Programvara
  • Filmer
  • Industriella produkter

 

Uppdaterad 3.6.2019