Skriv här det du söker efter!

Våra metoder

Våra metoder

Labbet som mäter användarupplevelser

 

Varför kan man inte bara fråga användarna hur de upplever en digital produkt? Varför måste man mäta deras reaktioner?

Helt enkelt därför att vi människor inte alltid är medvetna om våra reaktioner – och ibland kanske vi inte ens vill berätta om dem. Vill man alltså dyka djupt ner i folks användarupplevelser (vilket vi vill) så är det därför oftast inte tillräckligt att bara intervjua dem. Man måste också komplettera med andra typer av mätningar.

På Experience Lab har vi utvecklat en unik kombination av testmetoder som inte bara frågar efter användarnas subjektiva upplevelser, utan också ger objektiva fakta om deras psykofysiologiska reaktioner.

Och hur funkar det i praktiken?

https://youtu.be/mkZwcXCt0qU

Uppdaterad 6.6.2019