Skriv här det du söker efter!

Våra metoder

Våra metoder

Labbet som mäter användarupplevelser

 

Varför kan man inte bara fråga användarna hur de upplever en digital produkt? Varför måste man mäta deras reaktioner?

Helt enkelt därför att vi människor inte alltid är medvetna om våra reaktioner – och ibland kanske vi inte ens vill berätta om dem. Vill man alltså dyka djupt ner i folks användarupplevelser (vilket vi vill) så är det därför oftast inte tillräckligt att bara intervjua dem. Man måste också komplettera med andra typer av mätningar.

På Experience Lab har vi utvecklat en unik kombination av testmetoder som inte bara frågar efter användarnas subjektiva upplevelser, utan också ger objektiva fakta om deras psykofysiologiska reaktioner.

 

Och hur funkar det i praktiken? Vi använder bland annat följande metoder:

 

Sensorer för mikrosvettningar

Varje gång vi reagerar känslomässigt utsöndrar kroppen en mikroskopiskt liten svettning. Genom att mäta dem kan vi avläsa sådana reaktioner som testpersonerna inte nödvändigtvis ens är medvetna om själva.

 

Ögonrörelsekamera (eye tracking)

En ögonrörelsekamera avläser testpersonernas pupiller och registrerar hur blicken rör sig och vad den fokuserar på. På det här sättet kan vi t.ex. mäta vilka ställen på en webbsida som intresserar testpersonerna.

 

Hjärnvågor med EEG

Med hjälp av vår EEG-apparat kan vi mäta hjärnvågorna hos testpersonerna och den vägen kartlägga deras sinnestillstånd. Vi får veta om personen reagerar negativt eller positivt, och vi kan också mäta en hel del andra saker – t.ex. i hur hög grad problemlösningsförmågan är aktiverad.

 

Frågeformulär och intervjuer

Trots att vi är specialiserade på avancerade tekniska testmetoder så betyder det inte att vi avfärdar mer traditionella och mjuka metoder. I våra undersökningar ingår så gott som alltid olika typer av intervjuer och enkäter, som ger ett bra komplement till de tekniska testerna.

 

Analyser och slutsatser

Efter att undersökningarna är gjorda är det dags att tolka de data vi fått fram. Under åren har vi gjort hundratals tester och hunnit samla på oss en unik erfarenhet om hur det lönar sig att analysera materialet och dra rätt slutsatser av det.

 

Vi kan testa alla möjliga typer av digitala gränssnitt, såsom:

  • Webbsidor
  • Appar
  • Spel
  • Programvara
  • Filmer
  • Industriella produkter

 

Uppdaterad 28.1.2019