Skriv här det du söker efter!

Disputation i informationsvetenskap

Disputation i informationsvetenskap

EM Hamed Ahmadinia disputerar i informationsvetenskap med avhandlingen Navigating Cultural, Health, and Information Landscapes – A User-focused Approach to Immigrant Health in a Nordic Context.

Opponent är professor Ágústa Pálsdóttir, Háskóli Islands, Island, och kustos är professor Kristina Eriksson-Backa, Åbo Akademi.

Disputationen kan också följas via videolänk, länken publiceras här ungefär en vecka innan evenemanget.