Skriv här det du söker efter!

Öatlas: Söderskär skall skötas som en internationell kulturskatt

Öatlas: Söderskär skall skötas som en internationell kulturskatt

Pörtö och Söderskär i Borgå yttre skärgård hör ihop. Den här historiska sanningen har under senaste år fått en helt ny dimension, när EW Finland Oy med dotterbolaget Pörtö Line först byggt upp reguljär förbindelsetrafik i Borgå och Sibbo skärgårdar och sedan säkrat tillgången till Söderskärs fyr med omnejd. Fyren som når fyrtio meter över havsytan är släckt sedan länge. Modernare navigationsmedel har på många håll gjort de klassiska fyrarna överflödiga.

Artikeln är publicerad i Tidskriften Skärgård 2/2016

Läs också Muminfyr i blåsten och Restaurerad fyr lever upp i bok om Söderskär.

När Sjöfartsstyrelsen lämnade Söderskär förföll både byggnader och fyrtorn sakta. Under en tid kämpade en företagare med att både försöka hålla fyrbyggnaden vid liv och driva en besöksverksamhet. Utan starka ekonomiska muskler kan sådant bli övermäktigt på en utskärsklippa, där storm och väder dikterar villkoren. EW Finland Oy i Borgå är ett internationellt bemanningsföretag för industri och sjöfart med starka rötter just på Pörtö ca 17 n.m. öster om Helsingfors. I fjol kunde företaget både ta över ansvaret för fyren med anslutande hus och samtidigt båttrafiken sommartid från både Nordsjö (Solviken) i Helsingfors och Kalkstrand i Sibbo.

 

Emotionella band
Det är ingen hemlighet att en av de drivande krafterna bakom EW Finland är ekon.dr. Hans Jonasson, barnfödd på Pörtö med förfäder som i generationer tillbaka tjänat som lotsar på Söderskär. När vårt lotsverk förryskades 1912 lämnade alla finländska lotsar Söderskär i protest. På Pörtö några sjömil inåt land fanns både land och nya möjligheter till utkomst. Jonassons bytte skepnad från statliga lotsar till privata företagare i båtbyggarbranschen, något tre framgångsrika varv på Pörtö och grannön Bodö vittnar om än i dag.

Under en period på 1990-talet då Nordic Jet Line med Hans Jonasson som en av de drivande krafterna i bolaget byggde upp snabbåtstrafiken mellan Helsingfors och Tallinn studerade han samtidigt vid Svenska handelshögskolan och doktorerade på rekordtid. Då knöt han också viktiga kontakter både till de internationella grupperingarna bakom Nordic Jet Line och den estniska arbetsmarknaden. I dag är den trafiken till Tallinn ett minne blott, men kunnandet och erfarenheterna har omsatts i bl.a. just EW Finland.Hela tiden fanns hemön kvar i bilden, och när ett nät av reguljär förbindelsetrafik i Borgå och Sibbo skärgård sedan byggdes upp var det med Pörtö Line i centrum. Den trafiken året runt har på bara ett par år vuxit på ett sätt man inte kunnat föreställa sig och under 2015 noterades 15 000 passagerare i Borgå och 6 000 passagerare i Sibbo. Öarna här är bilfria, men en viss frakttrafik finns. Ett logiskt nästa steg var fyrön Söderskär, som nu med byggnader och anläggningar arrenderats av Forststyrelsen på upp till 40 år. Fyrmästarens stuga har renoverats, och öarna städats. Rappningen på fyrtornet var skadad och har under våren förnyats. Nya bryggor har byggts, och här har man haft tur: långa perioder med tillräckligt lugnt väder har gjort att man under 2015 och 2016 kunnat transportera ut både byggmaterial och hantverkare utan större problem.

 

Internationell kulturskatt
Visionerna är klara: Söderskär skall vara öppet för alla när häckningstiden är över. Det betyder att den reguljära båttrafiken inleds först 15 juni och sedan pågår till 31 augusti. Däremellan kan charterturer med vissa restriktioner för landstigningen göras enligt överenskommelse. Genomgående gäller dock förbehåll för vädret: Söderskär ligger längst ut i Finska viken i ett förrädiskt grundfyllt område, som innan fyren byggdes räknade många skeppsbrott.

Pörtö Line har monopol på den här trafiken, och sätter in sin båt m/s Söderskär, som tidigare under andra namn gjort utflykter i både Helsingfors och Sibbo skärgårdar. Båten har uppgraderats till trafikområde II vilket innebär ökad säkerhetsutrustning jämfört med vad som krävs i kusttrafiken mellan Helsingfors och Borgå.

En viss servering planeras ombord på båten, men på fyrön blir det varken café eller någon form av övernattningsservice. Besöken i reguljär trafik begränsas till ca 100 minuter per anlöp, tillräckligt för en promenad över hängbron till grannön Bastulandet och en klättring i själva fyrtornet med fantastisk utsikt som belöning.

På Pörtö Line är man väl medveten om vilken kulturskatt Söderskärs fyr är och går in för att värna om fyren, som är den enda i sitt slag i Helsingforsregionen. Bolaget räknar med ett betydande internationellt intresse från bl.a. Japan – där Tove Janssons skärgårdsvärld fascinerat tusentals beundrare – och Kina. Rätt skött skall Söderskär bli ett framgångskoncept, säger man.