Skriv här det du söker efter!

Öatlas: Restaurerad fyr lever upp i bok

Öatlas: Restaurerad fyr lever upp i bok

Söderskär är en fyrö långt ute i Finska viken utanför Borgå. I år fick fyren en ny bok, en uppföljning av Jack Mikanders och Christian Westerbacks bok om Söderskär, tryckt 2000. Den nya versionen har undertiteln “På tröskeln mellan hav och skärgård”. Boken tillägnas minnet av Jack Mikander, som dog redan 1998. 

Artikeln är publicerad i Tidskriften Skärgård 3/2018

Läs också Muminfyr i blåsten och Söderskär skall skötas som en internationell kulturskatt om Söderskär.

Christian Westerback är en engagerad bildjournalist med lång erfarenhet från finländsk dagspress, medan Mikander var skeppsbyggnadsingenjör. Båda författarna växte sommartid upp på Pörtö och den starka kopplingen till Söderskär ligger i blodet: Mikanders rötter går tillbaka till fyrvaktarna på Söderskär, medan Westerback har sina i tullen på Pörtö, den plats där fartyg destinerade till Borgå efter den grundfyllda passagen vid Söderskär skulle klarera in. Inga fyrvaktare, lotsar eller tullare finns längre här, och den nya boken är därför en värdefull påminnelse om hårt och viktigt arbete under ofta farofyllda förhållanden. Vilka faror lotsar kunde möta i de här vattnen visas klart av den tragiska olyckan senhösten 2017, då en kutter från Emsalö lotsstation kantrade intill ett fartyg och två män miste livet.

DRAMATISKA är också Westerbacks bilder i Söderskärsboken: han har sökt sig ut till den yttersta skärgården under alla årstider. För Westerback, som också svarat för omarbetningen av den första versionen, är fyrar en plats som väcker motstridiga känslor: ”Den blinkar trygghet, men samtidigt varnar den: kom inte för nära, här finns grund.” På 150 sidor ger boken en bra bild av livet på den isolerade fyrplatsen, bestående av två huvudskär förenade med en hängbro och omgiven av stormsvepta och förrädiska grund. Men det var inte bara finländare som arbetade här: hällristningar från 1800-talet på Synnerstlandet ett stycke söderut visar att ester kommit till ögruppen för att fiska. Pärmbilden på den inbundna boken, som bland annat säljs på Pörtö Lines förbindelsebåt, visar själva fyrtornet mot en dramatiskt mörk himmel. Utdrag ur Gustav Brodds karta från 1793-1796 över Finska vikens nordkust på pärmens insidor visar de grundfyllda vattnen och de gamla svenska och estniska namnen på skär och klippor på gränsen mellan Sibbo och Borgå i havet.

På en höstlig färgbild från 2008 dokumenterar Westerback sitt fotografiska kunnande: vitskummiga bränningar slickar klipphällarna, fyrpersonalens nyrenoverade hus står idylliskt röda med vita knutbräden och fyrens lanternin lyser tillsammans med ett ensamt ljus i ett fönster gult mot den stormiga himlen. Fyren har då och då tänts, och är efter grundliga renoveringar nu en prydnad för hela skärgården.

 

ÅR 2003 såldes fyren till ett par privatpersoner, som försökte kombinera turism med Söderskärs känsliga natur i ett naturskyddsområde. 2015 såldes fyren vidare till EW Finland Oy, ett internationellt bemanningsföretag drivet av ekon. dr. Hans Jonasson på Pörtö, själv ättling till en av Söderskärs sista finländska lotsar före förryskningen 1912. Samma företag har både restaurerat fyren, inlett reguljär trafik från fastlandet till Borgå och Sibbo skärgårdar och finansierat boken.