Skriv här det du söker efter!

Mikromatte

Mikromatte

Den övergripande målsättningen i Mikromatte är att ge ökad kunskap i hur man inom småbarnspedagogiken kan stärka barns matematiska utveckling och tänkande, bland annat genom att undersöka former i naturen, öva på lägesord med hjälp av sagor och mäta med kroppen. Vi kommer även att fundera över matematiktrauma och matematikkunskapens betydelse för barnets fortsatta lärstig.

Målgrupp

Personal inom småbarnspedagogik och förskola och barn i daghem och förskola.

Genomförande

Fortbildningen pågår under en termin och innehåller:

  • 4 gemensamma träffar med olika matematiska teman. Under träffarna ges bland annat konkreta tips på hur man kan jobba med matematik på olika sätt i sin verksamhet.
  • Individuellt stöd där deltagaren får mer handledning i hur hen kan implementera olika matematiska delområden i den dagliga verksamheten/aktuella teman man jobbar med. Deltagaren ska dokumentera sitt arbete och sammanställer det i slutet av fortbildningen.
  • Möjligheten att boka in ett tillfälle då utbildningsplaneraren besöker enheten och håller ett program för barngruppen med matematiskt tema.

Utbildare

Elin Kjellberg

Tidpunkt

Hösten 2024 och våren 2025.

Anmälan

Anmälan via CRM-plattformen.

Deltagarantalet är begränsat! Vi antar deltagare enligt anmälningsordning.

Avgift

Projektet finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och är därför avgiftsfritt för deltagarna.

Uppdaterad 3.4.2024