Kirjoita tähän hakemasi!
Banner för projektet Språksilta

Språksilta

Banner för projektet Språksilta

Språksilta

Haluaisitko innostaa ja motivoida oppilaita toisen kotimaisen kielen oppimiseen?

Språksilta on koulutus, jossa saat tutkimuspohjaista tietoa, osaamista ja malleja, jotka tukevat sinua työssäsi kielenoppimisen motivaation ja kielitietoisuuden parissa. Språksilta on kaksikielinen koulutus, joka on tarkoitettu opettajille, jotka opettavat ruotsia suomenkielisissä kouluissa ja suomea ruotsinkielisissä kouluissa. Koulutuksessa kehitetään yhdessä keinoja lisätä iloa kielenoppimiseen.

 

Kohderyhmä:

Peruskoulutuksessa (lk 1-9) ruotsia suomenkielisissä kouluissa ja suomea ruotsinkielisissä kouluissa opettavat opettajat. Avoin webinaari on tarkoitettu opettajille, rehtoreille, sivistysjohtajille sekä muista aiheesta kiinnostuneille.

 

Sisältö ja työtavat:

Koulutus koostuu viidestä moduulista. Koulutus alkoi marraskuussa avoimella webinaarilla, joka käsitteli ajankohtaista, tutkimuspohjaista tietoa suomen ja ruotsin oppimistulosten nykytilasta. Voit tutustua materiaaliin alla. Moduulit 2-5 muodostavat kokonaisuuden ja voit osallistua vain tähän osaan koulutusta (aloitus tammikuussa 2024). Moduulit sisältävät lähitapaamisia, etätyöpajoja sekä verkostoitumistilaisuuden toisten ruotsia ja suomea opettavien kanssa. Moduuleissa on myös tehtäviä oppimisen syventämiseksi sekä seurantatapaamisia, joissa on mahdollista keskustella lisää ja esittää kysymyksiä.

 

Moduuli 1: Avoin webinaari

Webinaari järjestettiin itsenäisenä koulutuksen osana 2.11.2023 ja siinä käsiteltiin kansalliskielistrategiaa, toisen kotimaisen kielen kehittämisohjelmaa ja Karvin tekemiä kartoituksia A1-suomen ja B1 ruotsin oppimistuloksista peruskoulun päättövaiheessa. Webinaari oli kaksikielinen ja avoin kaikille. Webinaarin kohderyhmä oli suomea tai ruotsia opettavat opettajat sekä rehtorit, opetuspäälliköt ja sivistysjohtajat.

Kouluttajat: Marita Härmälä (Karvi), Carola Åkerlund, Yvonne Nummela (OPH)

Voit tutustua webinaarissa esitettyyn materiaaliin tästä (padlet)

Moduuli 2: Monipuolinen kielenopetus

Moduulin lähikoulutuspäivä koostuu tutkimuspohjaisesta sisällöstä ja käytännönläheisistä tehtävistä. Keskustelemme päivän aikana toisen kotimaisen kielen oppimisesta tulevaisuusnäkökulmasta sekä erilaisista kielenoppijoista. Saat tietoa eriyttämisestä, kielitietoisista työtavoista sekä kielenopetuksesta, kun oppilaiden kotikielenä on jokin muu kieli kuin suomi tai ruotsi. Lähikoulutuspäivä päättyy työpajaan toiminnallisesta kieltenoppimisesta. Saman sisältöinen lähikoulutuspäivä järjestetään Vaasassa ja Turussa. Lähikoulutuspäivän jälkeen järjestetään seurantatapaaminen etänä (1h).

Ajankohta ja paikka:

16.1.2024 klo. 9.00 – 16.00, Turku
18.1.2024 klo. 9.00 – 16.00, Vaasa

Moduuli 3: Etätyöpajat 

Kolmas moduuli koostuu etätyöpajoista (á 2 h), jotka käsittelevät kieltä ja kielenoppimista. Työpajojen teemat käsittelevät muun muassa monipuolista ja aktivoivaa arviointia, kielimaisemaa opetuksessa, erityisopetuksen näkökulmaa, tandempedagogiikkaa, suullista ja kirjallista kommunikaatiota, iloa ja motivaatiota, opetussuunnitelmaa ja erilaisia kielihankkeita. Osallistujat valitsevat viisi työpajaa oman kiinnostuksensa ja tarpeidensa mukaan. Työpajat ovat suomen-, ruotsin- tai kaksikielisiä. Työpajojen jälkeen on mahdollista jatkaa keskustelua ja esittää kysymyksiä. Osa työpajoista toteutetaan syksyllä 2024.

Työpajoihin voi osallistua, vaikka et osallistuisikaan koulutukseen kokonaisuudessaan. Lisätietoa ja työpajojen kuvaukset täältä!

Moduuli 4: Uusia avauksia kielenopetukseen

Moduulin lähiokoulutuspäivä koostuu tutkimuspohjaisesta sisällöstä ja käytännönläheisistä tehtävistä. Saat koulutuspäivän aikana tutustua ajankohtaiseen tutkimuspohjaiseen tietoon suullisen kommunikaation roolista kielenoppimisessa. Päivä päättyy työpajaan, jossa opitaan kuinka tanssia ja liikettä voi hyödyntää kielenopetuksessa. Saman sisältöinen lähikoulutuspäivä järjestetään Vaasassa ja Turussa. Lähikoulutuspäivän jälkeen järjestetään seurantatapaaminen etänä (1h).

Ajankohta ja paikka: 

11.4.2024 klo. 9.00 – 16.00, Turku
9.4.2024 klo. 9.00 – 16.00, Vaasa

Moduuli 5: Verkostoitumistapaaminen

Koulutus päättyy verkostoitumistapaamiseen. Tapaaminen koostuu lyhyistä luennoista, keskustelusta ja verkostoitumisesta. Svenska NU on mukana kertomassa kokemuksistaan ystäväkouluprojektista. Projektissa etsittiin ratkaisuja, kuinka lapset ja nuoret suomen- ja ruotsinkielisistä kouluista tutustuisivat toiseen kieliryhmään ja kulttuuriin tukeakseen omaa motivaatiotaan kielen opiskeluun. Mukana on myös Kielilähettiläät kertomassa toiminnastaan mm. kielenoppisen motivaation parissa. Verkostoitumistapaaminen järjestetään toukokuussa yhteistyössä Svenska NU:n kanssa Hanasaaressa, Espoossa. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Ajankohta ja paikka: 

15.5.2024 klo. 9.00 – 16.00, Hanasaaressa, Espossa

 

Paikka:

Kokonaisuus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen aloituswebinaarin, etätyöpajoja ja lähiopetuspäiviä. Saman sisältöiset lähiopetuspäivät suunnitellaan järjestettävän Vaasassa ja Turussa. Koulutuksen päättävä verkostoitumistapaaminen järjestetään Hanasaaressa, Espoossa.

 

Maksu:

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja siksi osallistujille maksuton. Huomioi, että Opetushallituksen rahoitus ei kata Ahvenanmaata. Matkat, ruokailut sekä majoitus ovat omakustanteisia.

 

UBS-logo finska

Päivitetty 31.1.2024