Skriv här det du söker efter!

Positiv psykologi och styrkebaserat lärande inom småbarnspedagogik

Positiv psykologi och styrkebaserat lärande inom småbarnspedagogik

I detta projekt erbjuds du möjlighet att ta del av konkreta verktyg för att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos både dig själv och dina elever. Fortbildningen är för dig som är intresserad av att målmedvetet bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i det daghem där du jobbar. Vi erbjuder även en modul riktad till personal inom den grundläggande utbildningen.

 

Bounce back – Välbefinnande och resiliens för yngre barn

 

Bounce Back är ett evidensbaserat program som baserar sig på positiv psykologi, kognitiv beteendeterapi samt sociala och emotionella inlärningsprinciper. Genom Bounce Back lär sig barnen och småbarnspedagogerna att stärka sitt välbefinnande och strategier att komma igen vid motgångar. Under fortbildningen behandlas bl.a. följande teman:

  1. Styrkebaserad utveckling och stärkt självkänsla.
  2. Känslomedvetenhet och en stärkt positiv sinnesstämning. Barnen lär sig hantera negativa känslor.
  3. Nära och trygga relationer. Barnen stärks i sociala förmågor och i att bygga goda relationer.
  4. Resiliens, ett dynamiskt mindset och synen på inlärning och utveckling. Barnen lär sig att komma igen vid motgångar.

Pedagogerna får också konkreta verktyg för att stärka relationerna i sitt arbete med barnen och familjerna. Även dynamiken i arbetsgruppen stärks.

Genomförande:

Fortbildningen arrangeras som hybridfortbildning på två orter (Vasa och  Helsingfors) med både närstudiedagar (föreläsningar, diskussioner och workshops) samt webbinarier.

Målgrupp:

Personal inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Tidpunkt:

Start: Vasa: 28.3.2022 kl. 9 – 15.30   och   Helsingfors: 29.3.2022 kl. 9 – 15.30

Online 3.5.2022 kl. 13-16

Online 6.9.2022 kl. 13-16

Avslutning: Vasa: 7.11.2022   och  Helsingfors: 8.11.2022


Utbildare:

Åse Fagerlund, FD, PsL i neuropsykologi, psykoterapeut, seniorforskare vid Folkhälsans forskningscentrum
Mari Laakso, SVM, doktorand

 

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 31.8.2022