Skriv här det du söker efter!

Positiv psykologi och styrkebaserat lärande i grundläggande utbildning

I detta projekt erbjuds du möjlighet att ta del av konkreta verktyg för att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos både dig själv och dina elever. Fortbildningen är för dig som är intresserad av att målmedvetet bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i den skola eller i det daghem där du jobbar. Vi erbjuder även en modul riktad till personal inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

 

Positiv psykologi inom grundläggande utbildning  – Styrka, glädje, medkänsla

 

Målsättningen med fortbildningen ”Styrka, glädje och medkänsla” är att mångsidigt stärka elevers och skolpersonals välbefinnande och resurser genom aktuell forskning och praktisk tillämpning av metoder inom positiv psykologi i skolvardagen. Fortbildningen ger deltagarna verktyg att skapa en mer välmående verksamhetskultur.

Såhär säger en tidigare deltagare om fortbildningen:

”Det finns mycket gott att hämta ur positiva psykologin och vartenda litet steg man tar för att ta in detta i klassrummet ger stor utdelning i form av välmående, kloka tankar, självinsikt och motivation hos eleverna.”

Fortbildningen genomförs i form av fyra närstudiedagar innefattande teori, praktik och diskussioner. Mellan närstudiedagarna ges praktiska uppgifter som syftar till att förankra innehållet i den vardagliga verksamheten i skolan. Syftet är både att få in nya metoder i de dagliga rutinerna i skolan och att personalen ska inspireras att skapa egna kreativa tillämpningar av dem.

Innehåll:

Ett positivt jag
Hos barn och unga visar användning av styrkor samband med välbefinnande, livsglädje, sociala relationer samt akademiska framgångar. Deltagarna lär sig att se och arbeta med styrkor, vilket kan fungera som en buffert gentemot psykiska svårigheter.

Positiva känslor
En hjärna i positiv sinnesstämning både lär sig bättre och fungerar mera kreativt. Deltagarna lär sig att ta vara på och öka ett brett spektrum av positiva känslor och hur detta ökar elevernas förmåga att ta till sig inlärning.

Positiva relationer i skolvärlden
Deltagarna utbildas i praktiska metoder att systematiskt stärka goda relationer och sund konfliktlösning mellan både elever och personal.

Positiva tankar och engagemang
Metoder för att hitta meningsfullhet och engagemang i skolgången och för att stärka ett dynamiskt mindset. Att stärka elevernas psykologiska motståndskraft kan vara till stor hjälp vid motgångar.

Genomförande:

Fortbildningen arrangeras som närstudier på två orter (Jakobstad och Helsingfors).

Målgrupp:

Personal inom den grundläggande utbildningen.

Tidpunkt:

OBS!

På grund av samhälleliga restriktioner orsakade av coronaviruspandemin arrangeras det första tillfället för båda grupperna på distans. Länk för deltagande skickas per e-post till deltagarna före tillfället. Vi informerar deltagarna fortlöpande per e-post om arrangemangen kring vårens andra tillfälle.

Jakobstad: 8.2.2022 (på distans) , 19.4.2022 och på hösten 12.9 och 10.10.2022

Helsingfors: 9.2.2022 (på distans) , 20.4.2022 och på hösten 13.9 och 11.10.2022


Utbildare:

Åse Fagerlund, FD, PsL i neuropsykologi, psykoterapeut, seniorforskare vid Folkhälsans forskningscentrum

 

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 12.1.2022