Skriv här det du söker efter!

Ordkonstledarutbildning - moduler

Ordkonstledarutbildning - moduler

Moduler

 

Modul 1: Konstfostran och ordkonst, teori och praktik

15-16.1.2021  

Introduktion till utbildningen. Deltagarna får bekanta sig med ordkonst som konstform. Introduktion i ordkonstundervisningens upplevelsebaserade metoder med tvärkonstnärliga element med avstamp litteratur. Läroplanen i den grundläggande konstundervisningen i ordkonst och olika ingångssätt till läsning, skrivande och berättande utforskas. Erfarna ordkonstlärare ger exempel på praktiska övningar med impulser från litteratur, saga, samtid och fri fantasi. Deltagarna inspireras till kreativt skapande med språket med barn i olika åldrar och får bekanta sig med Sydkustens ordkonstskolans verksamhet, lärmaterial, projekt och pedagogiska stödmaterial till litteratur.

Utbildare i Helsingfors: Ann-Luise Bertell, Monica Martens-Seppelin, Lotta Sanhaie, Katja von Wendt

Utbildare i Vasa: Ann-Luise Bertell, Lotta Sanhaie, Ellen Strömberg

Modul 2: Levande barn- och ungdomslitteratur

12-13.2.2021

En fördjupning i hur barn- och ungdomslitteratur kan användas som utgångspunkt för arbete med barn i olika åldrar. Vi tittar närmare på böckernas, läsandets och berättandets betydelse för bl.a. barns språk- och litteracitetsutveckling. Deltagarna får pröva på allt från babypoesi till meningsskapande boksamtal och bokbearbetning genom olika estetiska lärprocesser. Vi bekantar oss också med modeller för hur olika aktörer kan samverka för att lyfta fram berättelser och berättande i barns och ungas vardag.

Vi gör också en djupdykning i trender i barn- och ungdomslitteraturen. Hur arbeta med bilderböcker i olika åldrar, att läsa och tolka bilden, samspel mellan text och bild, normkritik- och representation i barnlitteratur.

Utbildare i Helsingfors: Amanda Audas-Kass, Maja Ottelin, Lena Sågfors

Utbildare i Vasa: Linda Ahlbäck, Amanda Audas-Kass, Åsa Stolpe- Dahlbäck, Lena Sågfors

Modul 3: Kreativt läsande och skrivande i grupp

12-13.3.2021 

Kreativa övningar som lockar fram lusten och glädjen i både läsning och skrivande. Vi levandegör litteraturen genom att bekanta oss med författare och personerna bakom böckerna. Var och hur får författare inspiration och upplägg för karaktärer och intriger? Vilka olika berättartekniker kan användas? Vi får smakprov och får själva prova på pedagogiska och praktiska metoder och övningar för olika åldersgrupper. Vi går också igenom betydelsen av konstruktiv respons på texter. Vi uppmärksammar barns och ungas skrivutveckling och hur vi som vuxna kan handleda skrivprocesser och respondera texter.

Utbildare i Helsingfors: Henrika Andersson, Annette Kronholm-Cederberg, Annika Sandelin

Utbildare i Vasa: Henrika Andersson, Malin Klingenberg, Annette Kronholm-Cederberg

Modul 4: Handledning av kreativa processer och pedagogiska färdigheter

23-24.4.2021  

Kursen behandlar praktiska situationer i konstundervisning där gruppdynamik och olika inlärningsstilar tas i beaktande. Hur går man till väga för att planera undervisningsinnehållet så att det tangerar alla? Deltagarna får i en undersökande roll utveckla den egna berättarrösten och sitt eget skrivande. De grundläggande byggstenarna och dramaturgin i en berättelse behandlas. Vi jobbar med bl.a. dramatiskt berättande och kreativa uttryck med avstamp i den egna skrivprocessen och litteraturen.

Avslutning, sammanfattning samt utvärdering av utbildningshelheten. Den sista dagen är en gemensam dag i Tammerfors för båda grupperna (Vasa & Helsingfors).

Utbildare i Helsingfors: Petra Norrgård, Lotta Sanhaie

Utbildare i Vasa: Nina Dahl-Tallgren, Ellen Strömberg

Utbildare i Tammerfors: Ann-Christin Furu, Monica Martens-Seppelin

 

 

Uppdaterad 1.10.2020