Skriv här det du söker efter!

Ordkonstledarutbildning

Ordkonstledarutbildning

Vad är Ordkonst?

I ordkonsten står begrepp som fantasi, skrivande, muntligt berättande, ordlek och litteratur i fokus. Ordkonst är skapande användning av språket, vilket fördjupar elevernas språkliga färdigheter och uttrycks- och tankeförmåga samt stärker elevernas konstnärskap. I all verksamhet som inbegriper ordkonst är fantasin utgångspunkten.

Ordkonst arrangeras som fritids- och hobbyverksamhet samt som grundläggande konstundervisning. Dessutom används ordkonst som en arbetsmetod inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen, eftersom ordkonst och de metoder ordkonsten använder har en stark roll i läroplanen.

I utbildningen bekantar du dig med ordkonst som konstform. Erfarna ordkonstlärare ger exempel på praktiska övningar med impulser från litteratur, saga, samtid och fri fantasi. Du får fördjupa dig i hur barn- och ungdomslitteratur kan användas som utgångspunkt och tillsammans prövar vi på allt från babypoesi till meningsskapande boksamtal. Vi tar oss an kreativa övningar som lockar fram lusten och glädjen i både läsning och skrivande. Genom att bekanta oss med författare får vi veta var de får inspiration och upplägg för karaktärer och intriger.

Under utbildningen får du i undersökande roll utveckla den egna berättarrösten och det egna skrivandet. De grundläggande byggstenarna och dramaturgin i en berättelse behandlas när vi jobbar med bl.a. dramatiskt berättande och kreativa uttryck med avstamp i den egna skrivprocessen och litteraturen.

Målgrupp: 

Utbildningshelheten passar som grundläggande utbildning samt fortbildning för ordkonstledare samt även för konstpedagoger, lärare inom småbarnspedagogiken, klasslärare, lärare i svenska och litteratur, bibliotekarier m.fl.

Innehåll:

Modul 1: Konstfostran och ordkonst, teori och praktik 15-16.1.2021
Modul 2: Levande barn- och ungdomslitteratur 12-13.2.2021
Modul 3: Kreativt läsande och skrivande i grupp 12-13.3.2021
Modul 4: Handledning av kreativa processer och pedagogiska färdigheter 23-24.4.2021

 

Utbildare:

Linda Ahlbäck, Henrika Andersson, Amanda Audas-Kass, Ann-Luise Bertell, Nina Dahl-Tallgren, Ann-Christin Furu, Malin Klingenberg, Annette Kronholm-Cederberg, Petra Norrgård, Maja Ottelin, Annika Sandelin, Lotta Sanhaie, Åsa Stolpe-Dahlbäck, Ellen Strömberg, Lena Sågfors m.fl.

 

Arrangörer:

Utbildningen är ett samarbete mellan CLL, Sydkustens ordkonstskola, Kulturösterbotten (SÖFUK) samt Luckan i Helsingfors.

Ort:

Utbildningen arrangeras parallellt med varsin grupp i Vasa och i Helsingfors, fredag-lördag kl. 9-16. Utbildningen avslutas med en gemensam dag i Tammerfors.

Tidpunkt:

15.1–24.4.2021

Omfattning:

Fyra utbildningstillfällen (två dagar per tillfälle) som i mån av möjlighet genomförs som närstudier.
OBS! Modul 1 genomförs som distansstudier. Beslut om hur de följande modulerna genomförs fattas med beaktande av covid-19-läget en månad före respektive utbildningstillfälle.

Kontaktpersoner:

Kontaktperson i Vasa:
Åsa Stolpe-Dahlbäck, asa.stolpe-dahlback@abo.fi, tel. 050-467 6705

Kontaktperson i Helsingfors:
Katja von Wendt, katja.von.wendt@sydkusten.fi, tel. 045-894 4088

Avgift:

Deltagandet finansieras av Utbildningsstyrelsen, Svenska Kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och är därför avgiftsfritt. Eventuella kostnader för resor och logi ansvarar deltagarna själva för.

OBS! Begränsat antal platser!

Anmälan:

Anmälningstiden utgår 7.1.2021 kl 00.00

Uppdaterad 16.12.2020