Skriv här det du söker efter!

LUMATIKKA – för dig som undervisar i matematik

LUMATIKKA – för dig som undervisar i matematik

LUMATIKKA-programmet är en fortbildningshelhet för pedagoger – från småbarnspedagoger till lärare på andra stadiet – som i sitt arbete lär ut matematik. LUMATIKKA-helheten utvecklar deltagarnas kompetens beträffande matematikundervisningen och erbjuder idéer och verktyg för den egna undervisningen. Målet med fortbildningen är att utveckla matematiskt kunnande och pedagogiska färdigheter hos lärare på alla utbildningsstadier. Fortbildningen genomförs i egen takt som distansstudier via nätet.

En närmare beskrivning av fortbildningshelheten finns att läsa på sidan https://lumatikka.luma.fi/sv/

Målgrupp:

  • Personal inom småbarnspedagogik och förskola.
  • Lärare och personal inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet

Innehåll:

  • En gemensam del för alla, fokus på problemlösning och differentiering
  • En del enligt stadienivå
  • En del som består av valfria kurser

Utbildare:

Fortbildningsmaterialet har producerats som ett samarbete mellan matematikdidaktiker från olika universitet i Finland. Universiteten ingår i nätverket LUMA Center Finland. Fortbildningens svenskspråkiga del administreras av Skolresurs och förverkligas av ämnesdidaktiker från Åbo Akademi/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Anmälan:

De olika modulerna för samtliga stadier genomförs i sin helhet som nätutbildning. En flyer för höstens program hittas här!

Närmare information om anmälan och registrering finns att läsa på sidan https://lumatikka.luma.fi/ilmoittautuminen/ 

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 31.8.2022