Skriv här det du söker efter!

LUMATIKKA – för dig som undervisar i matematik

LUMATIKKA – för dig som undervisar i matematik

LUMATIKKA-programmet är en fortbildningshelhet för pedagoger – från småbarnspedagoger till lärare i grundskolan – som i sitt arbete lär ut matematik. LUMATIKKA-helheten utvecklar deltagarnas kompetens beträffande matematikundervisningen och erbjuder idéer och verktyg för den egna undervisningen.

Fortbildningsprogrammet, som genomfördes av LUMA-center Finland-nätverket under åren 2018–2022 och finansierades av Utbildningsstyrelsen, har avslutats.

Allt material från kurserna finns emellertid tillgängligt på Digicampus-portalen. På Digicampus ordnas inga regelrätta fortbildningskurser med handledning, utan kurserna har istället omvandlats till självstudiekurser.

Mer information och länk till självstudiekurserna hittas på följande sida: https://lumatikka.luma.fi/sv/. Kolla också sidan med frågor och svar.

Se också nya LUMATIKKA+!

Målgrupp:

Personal inom småbarnspedagogik och förskola.
Lärare och personal inom den grundläggande utbildningen.

Utbildare:

Fortbildningsmaterialet har producerats som ett samarbete mellan matematikdidaktiker från olika universitet i Finland. Universiteten ingår i nätverket LUMA-center Finland. Fortbildningens svenskspråkiga del administrerades av Skolresurs och förverkligades av ämnesdidaktiker från Åbo Akademi/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Avgift:

Självstudiekurserna är avgiftsfria. LUMATIKKA-projektet har finansierats av Utbildningsstyrelsen, och i enlighet med reglerna som gäller understöd från Utbildningsstyrelsen ska våra nätkurser finnas fritt och avgiftsfritt tillgängliga också efter projektperioden.

Uppdaterad 15.2.2024