Skriv här det du söker efter!

LUMATIKKA+

LUMATIKKA+

Har du funderat på hur du skulle kunna utveckla matematikundervisningen för att åstadkomma en större enhetlighet i de lärandes upplevelser och samtidigt fokusera väsentligt matematikinnehåll? I kursen Helhetsskapande matematikundervisning kommer du att möta arbetssätt och aktiviteter som överbryggar läroämnesgränserna genom vardags- och arbetslivsanknuten matematik, projektlärande, samt genom att knyta matematik till rörelse och konst.

1. Introduktion 2. En helhetsskapande ansats 3. Projektlärande 4. Vardagsmatematik 5. Matematik i rörelse 6. Konst och estetik 7. Matemtik i arbetslivet 8. Teoritest och -intyg 9. Undervisningsexperiment 10. Kursavslutning och intyg 11. Projektansvariga

Målgrupp

Kursen är riktad till anställda inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Dessutom kan vem som helst som intresserar sig för helhetsskapande matematikundervisning ta del av kursens teoretiska avsnitt.

Genomförande

Vårens 2024 LUMATIKKA+ -termin påbörjas 12.2 och avslutas 9.6.2024. För att få ut så mycket som möjligt av kollegiala diskussioner och andra kursprestationer rekommenderar vi att du håller dig till det gemensamma, men flexibla, kursschemat. Om du av en eller annan orsak inte kan följa det rekommenderade kursschemat, kan du avlägga kursen i egen takt – men du ska ändå se till att kursuppgifterna är inlämnade senast 9.6.2024.

Kursen består av sju teoribaserade avsnitt för teoriexperter och ett tillämpande avsnitt för den som vill gå vidare till undervisningsutvecklare och slutföra hela kursen. De sju teoriavsnitten avlägger du genom att bekanta dig med kursmaterialet (videoföreläsningar, texter) och genom att göra det tillhörande test.

Det tillämpande avsnittet går i sin tur ut på att du i slutet av kursen ska genomföra ett undervisningsexperiment, som fördjupar ditt teorikunnande och ger dig möjlighet att tillämpa ditt kunnande i praktiken – för det är ju det undervisningen i grund och botten handlar om! Undervisningsexperimentet kan du genomföra i egen undervisningsgrupp, eller i samarbete med en kollega. Efter att du har avlagt alla de obligatoriska kursuppgifterna får du ett kursintyg. Bakom kurssymbolen Intyg hittar du mer detaljerad information om de prestationer som krävs för att bli teoriexpert respektive undervisningsutvecklare.

För att studierna ska gå framåt så smidigt som möjligt rekommenderar vi att du håller dig till följande ungefärliga schema på kursen:

Datum Uppgift
12.2.2024 Avsnitt 1: Kursen inleds.
19.2.2024-
17.3.2024
Avsnitt 2: Helhetsskapande matematikundervisning
Avsnitt 3:  Projektlärande
18.3.2024-
14.4.2024
Avsnitt 4: Vardagsmatematik
Avsnitt 5: Rörelse i matematiken
15.4.2024-
12.5.2024
Avsnitt 6: Konst och estetik
Avsnitt 7: Matematik i arbetslivet.
Avsnitt 8: Teoritest
13.5.2024-
9.6.2024
Avsnitt 9: Undervisningsexperimentet planeras, genomförs och rapporteras
9.6.2024 Deadline för att avlägga och rapportera kursuppgifter. Kursen avslutas.

Mål

Teoriexperten
  • känner till en mångfald av arbetssätt och aktiviteter som överbryggar gränserna mellan matematikens och andra läroämnens begreppsvärldar samt mellan matematik, rörelse och konst
  • känner till hur matematik representeras i olika slags verksamhetsmiljöer inom vardagslivet och arbetslivet
  • förstår fördelarna med att åstadkomma en större enhetlighet i de lärandes upplevelser och samtidigt fokusera väsentligt matematikinnehåll.
Undervisningsutvecklaren
  • känner till en mångfald av arbetssätt och aktiviteter som överbryggar gränserna mellan matematikens och andra läroämnens begreppsvärldar samt mellan matematik, rörelse och konst och kan tillämpa ett urval av dessa i sin matematikundervisning.
  • känner till hur matematik representeras i olika slags verksamhetsmiljöer inom vardagslivet och arbetslivet och ser dessa som tillgångar i sitt undervisnings- och fostransarbete.
  • förstår fördelarna med att åstadkomma en större enhetlighet i de lärandes upplevelser och samtidigt fokusera väsentligt matematikinnehåll och kan utveckla sin undervisning utgående från forskning och personliga reflektioner.

Utbildare

  • Ann-Sofi Röj-Lindberg
  • Kim-Erik Berts
  • Aida Ohtonen Piuva
  • Mats Braskén

Tidpunkt

12.2-9.6.2024

Avgift

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland.

Uppdaterad 15.2.2024