Skriv här det du söker efter!

Välkommen till Hållbar kommunikations MATERIALBANK!

Ett värdefullt stödmaterial för läraren att använda under föräldramöten.

 

Här samlar vi allt användbart material som producerats inom projektet Hållbar kommunikation. Vi har tryckt en begränsad upplaga av materialpaketet, en låda som sänts ut till alla åk 1-6 skolor i Svenskfinland. Men samma material finns också här för alla att dela digitalt eller printa ut.

 

Här finns filmer, övningar och diskussionskort som passar utmärkt på ett föräldramöte eller på ett möte för beslutsfattare som berörs av skolan. Allt för att vi ska förstå skolan lite bättre och framför allt; våga ställa frågor om vår skola och känna oss delaktiga i den.

 

5 korta temafilmer

Filmerna är 3-5 minuter långa med teman som: bedömning, delaktighet, digitalisering, elevhälsa och lärmiljö. Se på alla filmerna eller välj de filmer som är aktuella för er skola. Förslagsvis kan ni inleda med diskussionskorten för att få en bättre överblick på vilka teman som är obekanta och därefter spela upp de filmer som behandlar temat.

 

 

 

Moxis skoldag

Filmen Moxis skoldag är en interaktiv film där publiken själv får välja hur berättelsen fortsätter. Filmens längd är totalt 15 minuter lång och den finns översatt till 8 språk: Arabiska, Bosniska, Engelska, Finska, Kurdiska, Ryska, Somaliska och Vietnamesiska. I filmens meny på youtube väljer man kugghjulet för att finna språken. Den finns även textad till svenska.

Moxis skoldag väcker känslor och frågor om skolan som gynnsamt kan användas under föräldramöten eller i mötet med beslutsfattare och andra som berörs av skolan. Diskussionskorten fungerar också tillsammans med denna film. Förslagsvis kan ni använda diskussionskorten efter att ni sett filmen för att få igång diskussioner.
Kunde en filmkväll på skolan vara en idé?
Moxis skoldag kan med fördel spelas inför en större publik där ni genom handuppsträckning röstar för hur filmen fortsätter. Ni kan också skapa en egen digital omröstning och på så sätt interagera med skolans utrustning eller med föräldrarnas mobiler.
Ett annat förslag är att sända ut Moxis skoldag inför föräldramötet och på så sätt introducera flipped classroom.

Det räcker med att man har länken till första delen av filmen. I slutet av varje filmklipp kommer det upp två val som man kan klicka på för att fortsätta filmen. Vi har valt att lägga upp alla delarna här under ifall man endast vill se en särskild del ur filmen.

Del 1 – Första delen

Del 2 – Digitalt / Analogt

Del 3 – Husdjur / Problem

Del 4 – Svara / Svara inte

 

 

 

 

 

 

Funktionell illustration

Funktionell illustration

Funktionell illustration

Funktionell illustration

Funktionell illustration

 

 

 

 

Temakortens illustrerade sida innehåller diskussionsuppgifter och länkar till filmer.

Temakort

Varje temakort har en illustrerad sida och en sida med tips och information. Den illustrerade sidan kan användas under diskussionstillfällen med föräldrarna. Visa den digitala versionen på en whiteboard eller dela ut kopior till och låt dem diskutera parvis.

 

Diskussionskort

Diskussionskorten behandlar samma teman som filmerna. Med hjälp av korten är det enklare att pejla av vilka teman som är bekanta eller obekanta. Diskussionskorten görs parvis eller i mindre grupp och när tiden är slut lämnar paret in kortpacken och synliggör den fråga de tyckte var svårast att besvara.

Korten är på svenska men med hjälp av en översättningsapp går det lättare att förstå frågorna. Tillsammans hjälps vi åt att förstå och diskutera.

 

Sammanfattning på ett föräldrakort

Ni hinner förmodligen inte se på alla filmer eller gå igenom alla teman. Printa gärna ut detta till föräldern. Här ryms föräldrarnas egna anteckningar samtidigt som de får länkarna till alla filmer ifall de vill ta del av materialet hemma.

 

 

 

 

Om projektet Hållbar kommunikation

Utvecklingsprojektet Hållbar kommunikation har som målsättning att öka förståelsen för den grundläggande utbildningens uppdrag och mål, samt för skolornas verksamhetskultur. Inom projektet önskar vi synliggöra det goda arbete som görs inom den grundläggande utbildningen. Utgående från barnens och de ungas egna behov, vill projektet höja uppskattningen av den grundläggande utbildningen idag. Målet är att arbeta fram hållbara och lösningsfokuserade modeller som stöder lärandet, modeller som kan leva vidare efter projekttidens slut.

 

Genom att utveckla kommunikationen mellan skolan, vårdnadshavarna och eleverna avser projektet att öka familjernas välbefinnande, uppnå en större delaktighet samt ett ansvarsfullt föräldraskap. Nya mötesplatser, kommunikationssätt och arbetsmodeller skapas för att involvera barn och unga samt föräldrar i detta. Målet är att alla barn och unga har en bra vardag som stöder lärandet.

 

Inom projektet har vi skapat podden Världens bästa skola. Podden är främst riktad till vårdnadshavare men även till politiker, elever och andra som är intresserade av dagens skola. I podden belyser vi delar av den grundläggande utbildningens uppdrag och mål. Du kan höra experter på olika områden i samtal kring exempelvis elevhälsa och välbefinnande, kommunikation mellan hem och skola, positiv psykologi, dyslexi och specialpedagogik. Även elevröster hörs via en elevpanel och lärare och rektorer via en egen panel.

 

 

 

 

​​

Projektet arbetar med Österbotten som målgrupp och är ett samarbetsprojekt mellan 13 kommuner.

 

Målgrupp:

Beslutsfattare, media, vårdnadshavare, rektorer, undervisande- och elevvårdspersonal samt elever inom grundläggande utbildning.

 

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Uppdaterad 23.2.2023