Skriv här det du söker efter!

Tacklar ledarskapsfrågorna i Framtidsdalen

Framtidsdalen har gått av stapeln med inledande seminarier i Helsingfors, Vasa och Åbo. Projektet skapar ett forum för bildningsledare att dela med sig av sina erfarenheter och diskutera vad som är centralt för ledarskapet i framtiden.

– Världen går framåt oberoende vad vi gör. Det finns makrotrender kring globalisering, miljöfrågor och så vidare. Vi kan ropa och hojta att det går snabbt, men enda möjligheten att klara sig är att vi verkligen förstår oss på vad som händer. Det hjälper inte att fundera på att det går snabbt. Så här går det, och det är den verkligheten vi måste kunna hantera, säger Rolf Sundqvist.

framtidsdalen 2
Rolf Sundqvist tycker det är viktigt att ge deltagarna tid att diskutera och bearbeta bildningsfrågor.

Sundqvist är huvudansvarig processledare i Framtidsdalen. Enligt honom är det viktigt att skapa den här typen av forum för att utjämna skillnader kommuner emellan. Språket är en av de stora skiljelinjerna.

– Är det en tvåspråkig kommun eller en med svensk majoritet, finsk? Redan det styr mycket. Och sen skiljer sig politiken och förvaltningskulturen i Svenskfinland. Jag tycker det här är viktigt att få fram, att man inte kan dra 1:1 och tro att vi är likadana för att vi är finlandssvenskar, säger Sundqvist.

Vad behöver då framtidens ledare?

– Ödmjukhet, en förmåga att lyssna och ta till sig, och att se förändringar som kommer. Det gäller att inte bara leva i nuet och det förgångna, man måste se framåt och vara proaktiv, säger Bob Karlsson, processledare för Österbotten inom Framtidsdalen.

framtidsdalen 3
Bob Karlsson

Sundqvist är inne på samma linje och jämför ledarskapet med en rallyförare.

– En skicklig rallyförare vet redan innan kurvan hur han ska hantera bilen. Han är påläst och har en kartläsare till på köpet. Det här är lite samma sak; att vi inte kör ut i kurvorna, att vi har en beredskap och en kunskap för att hantera kurvorna som kommer, säger Sundqvist.

Ledarskapsfortbildning och gemensamma möten är i och för sig ingenting nytt. Men responsen bland deltagarna verkar vara att tid för diskussion och reflektion behövs.

– Det här är det moderna fortbildningskonceptet. Det är inte en dags ”on/off” grej med en input där man sitter och lyssnar och sen går tillbaks till egen vardag, och infon sitter kvar en dag, säger Sundqvist.

– En bildningsdirektör uttryckte sig, att tänk att det ska vara till den här fortbildningen innan de i kommunen förstod sig att bilda en grupp kring bildningsfrågor. Många har en tajt agenda men när det verkligen sätts ut tid för att processa de viktiga frågorna får det en annan effekt, säger fortbildningschef Camilla Forsberg på Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

framtidsdalen 4
Camilla Forsberg på CLL ser redan spår och effekt av de inledande seminarierna.

Fortbildningen understöds med fortbildningsanslag från staten. Tanken är att skapa en längre helhet där deltagarna förbinder sig att jobba med hela processen. Nytt för Framtidsdalen är att projektet samlar bildningsledare från alla målgrupper, med fokus på helheten.

– Vi har jobbat med ledarskapsfrågor under en lång tid, men det har varit mer fokus på det egna ledarskapet. Nu tar vi med allt från småbarnspedagogiken och uppåt för att få den här samhörigheten med den egna kommunen, säger Forsberg.

Startseminarierna ordnades i Nyland, Åboland och Österbotten. Projektet ska fortsätta fram till december 2019. De olika regionerna har processledare som ser över arbetet.

– Vi har fått en mycket bra inledning, och då tänker jag hela processen från starten. Från det att vi skrev ansökan och fick en dialog med kommunerna och processledarna. Jag upplever att vi har fått ett bra samspel och samförstånd, säger Forsberg.

framtidsdalen 5
Sammanlagt deltar över 180 finlandssvenska bildningsledare i Framtidsdalen.

Vad är nu nästa steg?

– Vi har fått igång dialogen och många har förstått hur viktig den enhetliga lärstilen är. Många har gått in för att skapa en ledningsgrupp kring bildningsfrågor i kommunen i och med det här projektet. Det verkar lämna spår och effekt, så jag upplever att vi är en bra bit på väg, säger Forsberg.

Framtidsdalen är ett fortbildningsprojekt med omkring 180 bildningsledare från Svenskfinland och arrangeras av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Mer information om verksamheten hittas på www.framtidsdalen.fi

framtidsdalen 6
Bildningsdiskussioner behöver inte vara allvarliga. Deltagare från seminariet på Scandic Waskia.

Text och foto: Stefan Westergård

Uppdaterad 26.9.2018