Skriv här det du söker efter!

Hållbar sjöfart är tema för Tidskriften Skärgård 1/2022

Hållbar sjöfart är tema för Tidskriften Skärgård 1/2022

Finland hör till de fåtal stater i världen där alla hamnar fryser om vintrarna. Navigeringen i istäckta områden är mycket energikrävande. Foto: Bigstock

En stor del av färjorna i Östersjöns skärgårdar är relativt gamla och allt annat än miljövänliga. Men nya färjor är dyra, så de gamla lär inte bytas ut så länge de fungerar. I Danmark har man testat ett nytt verktyg, som samlar data från olika platser på fartyget: djup, kurs, position, bränsleförbrukning, varvtal och hastighet. När denna data samkörs med externa parametrar såsom vind, vågor och strömningar kan man ta fram rekommendationer för hur fartyget under rådande omständigheter kunde manövreras mer ekoeffektivt, det vill säga använda mindre bränsle. Det här försöket skriver Julia Ajanko på Brännskär i Nagu om i Tidskriften Skärgård 1/2022 och önskar att hennes hemväg kunde bli mera miljövänlig.

Skärgård 1/2022 har temat hållbar sjöfart. Sjöfartens andel av de globala utsläppen av växthusgaser är 2–3 procent. Det finns en gemensam vision för hur andelen växthusgaser från fartygstrafiken ska minska. Men hur ska omställningen ske? För oss i Finland handlar frågan om en mer hållbar sjöfart också om försörjningstrygghet och om att säkerställa konkurrenskraftiga transporter. 78 procent av importen kommer sjövägen, medan 92 procent av vår export går ut från en hamn. Forskare vid Åbo Akademi deltar i projektet DEOS (Driving Emissions Out of Shipping) och talar för att Finland kunde ha betydande strategiska fördelar av att fokusera på de ekonomiska, teknologiska och politiska möjligheter som en tidig omställning till koldioxidneutrala energikällor inom sjöfarten skulle innebära.

Svartvit bild på en man i kostym som kör aktersnurra. I bakgrunden ett båthus på vilket det står Härligö.
David Lagercrantz morfar Hans Ruin i båten med aktersnurra utanför båthuset på Härligö i slutet av 50-talet. Ur Olof Ruins bildarkiv.

Äpplö, Sommaröarna och Härligö – det kan väl knappast finnas lyckligare namn – figurerar också i Skärgård 1/2022. Sommaröarna i Esbo som en del av serien Min ö, skriven av Christian Blom. Om Äpplö i Houtskär får vi läsa om öns namnskatt, som Äpplö Fiskelag låtit utreda.

Härligö i sin tur är den svenska författaren David Lagercrantz sommarparadis i Ingå skärgård. Det var hans morfar Hans Ruins föräldrar Waldemar och Flora Ruin som köpte ön och David har tillbringat alla ungdomens somrar där – och gör det fortfarande tillsammans med sin familj. De flesta av sina senaste böcker har han skrivit där, men när Skärgård ringer upp vill han faktiskt hellre tala om Härligö än sin nya bok. 

Utöver detta berättar tidskriften om skärgårdsfregatten Styrbjörn som förliste till följd av en strid år 1808 och fortfarande inte har återfunnits, om replikbygget av jakten Alexandra som förliste i Sommaröarkipelagen i Esbo 1961, och om hur juridiken ser ut kring de tusentals vrak som ligger i finländska vatten. 

Tidskriften Skärgård utges med fyra temanummer per år av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande. Mera information om tidskriften, prenumerationer och lösnummer på www.skargard.fi.


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 1/2022

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida