Skriv här det du söker efter!

Fullt hus när Habitability-nätverket körde i gång

Projektpersonalen i Habitability-projektet. Fr.v. Pia Prost, Annina Kainu, Mia Henriksson och Cecilia Lundberg vid Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Dessutom ingår Christian Pleijel från Kökar. Foto: Pekka Tenhonen

BILDER: Pekka Tenhonen

”Fullt hus” är knappast ett lämpligt begrepp att använda i pandemitider eller för att beskriva ett seminarium som ordnas på distans – men upplevelsen var tydlig: Det var fullt hus när Habitability-nätverket höll sin första workshop. Hundra deltagare som träget hängde med en hel eftermiddag för att lära sig mera om bobarhet och om temanätverket Habitability – för livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden, som grundas inom ramen för ett nystartat projekt med samma namn.

 

Pia Prost vid Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi leder projektet. 

– Vårt mål är att nätverket ska fungera levande på två språk, så det gladde oss särskilt mycket att vi var väldigt jämnt fördelade mellan finsk- och svenskspråkiga deltagare. Och det var deltagare allt från Karlö, Uleåborg, Kustösterbotten, Åboland, Åland, alla delar av Nyland och södra och norra Savolax, det vill säga bland annat S:t Michel, Sulkava och Nyslott. Jag tror jag aldrig upplevt att så många öbor från så många olika regioner kommit samman tidigare, säger Prost. 

Att träffas och stärka samarbetet mellan invånare i Finlands kust- och insjöområden är ett av målen med projektet. Då märker man att man inte är ensam med vardagens utmaningar kring till exempel förbindelser, avstånd till service, markant växlande invånarantal längs året, avloppshantering, vattenförsörjning och annat som kan vara särskilt utmanande om man bor på en ö. 

– Finlands skärgårds- och vattenområden är på många sätt väldigt diversifierade, men det finns också mycket som är gemensamt. Och vi vill också påminna om att det inte endast är utmaningar vi har gemensamt, utan i allra högsta grad också möjligheter!

 

Ett annat av projektets mål är att utbilda om konceptet bobarhet (habitability) och använda bobarhet som verktyg för att skapa livskraftiga och hållbara ösamhällen. Modellen kommer från Kökar, där Christian Pleijel varit primus motor. Nu deltar han som bobarhetssakkunnig i Habitability-projektet. 

Genom en bobarhetsanalys kan man ta reda på ett ösamhälles styrkor och svagheter, sedan kan man börja jobba med det som borde förbättras och med att lyfta fram styrkorna. 

– Vi ska inte endast ta fram utmaningar, utan förstås också visa vad som är bättre i skärgården än på andra ställen, säger Pia Prost. 

I Finland finns mer än 500 öar med året om-bosättning, medan nästan 20 000 öar utan fast vägförbindelse har deltidsbosättning. Prost framhåller vikten av att inkludera deltidsboende – de utgör en viktig resurs och har också stor inverkan på hur bobar en ö är.

 

Projektet kring temanätverket Habitability är tvåårigt med finansiering från Arbets- och näringsministeriet via Egentliga Finlands förbund. Den inledande workshoppen var den första av åtta, fyra av workshopparna arrangeras som fysiska träffar.

I projektet ingår, utöver Skärgårdsinstitutet vid Centret för livslångt lärande/Åbo Akademi, tolv Leader-grupper och föreningen Finlands öar – Suomen saaret. Den statliga, parlamentariska Skärgårdsdelegationen (SANK) är också en aktiv samarbetspart. Under workshoppen presenterade generalsekreterare Elina Auri SANK:s verksamhet och konstaterade att Habitability-projektet på ett bra sätt kan stöda SANK:s vision om att livskraftiga skärgårdsområden skapar välfärd och välmående i hela samhället.

– Att skärgården och på vattenområdena är lockande för folk i alla åldrar att bo på, är ett centralt tema i skärgårdsprogrammet. Det är viktigt att vi identifierar de faktorer som lockar människor till skärgården och också de faktorer som gör att skärgårdsborna stannar. Här kan Habitability-projektet och bobarhetsanalyserna göra stor nytta, säger Auri. 

 

Nästa gång träffas man på Karlö den 4–6 april och då är temat ”platsens identitet”, den första av bobarhetsanalysens sju delområden. Karlös kommundirektör Maarit Alikoski sammanfattade på ett bra sätt poängen med hela Habitability-projektet då hon önskade välkommen till Karlö: 

– Låt oss ta våra öar uppåt och framåt, tillsammans!

 

De olika Leader-grupperna och föreningen Finlands Öar utser deltagarna till de fysiska träffarna. De digitala utbildningsdagarna är gratis och öppna för alla intresserade. Mera information om projektet och verksamheten på webbsidan: abo.fi/bobarhet. Direktlänk till material och inspelningar från nätverkets första träff

 

Här kan du höra Christian Plejel på tre minuter sammanfatta konceptet bobarhet:


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 1/2022

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida