Skriv här det du söker efter!

Ledarskapsseminariets föreläsare och workshops

Ledarskapsseminariets föreläsare och workshops

 

Bekanta dig med workshopparnas föreläsare och innehåll

Porträtt på Jonas Stier
Jonas Stier

Jonas Stier är sociolog, professor i socialt arbete vid MDU och har tidigare varit professor i interkulturella studier vid Malmö universitet och Högskolan Dalarna. Hans forskning kretsar bland annat kring identitet, interkulturellt samspel och integrationsfrågor i förskola och skola.

Bland hans böcker återfinns Interkulturellt arbete i förskolan – med läroplanen som grund (2019; tillsammans med Bim Riddersporre). Stier har även bedrivit utvecklingsprojekt i Rinkeby-Kista förskolor.

Om workshopen:

Ledarskapet inom småbarnspedagogik – mångfald, framtid, förhållningssätt

Dagens samhälle präglas av en allt större mångfald – etnisk, kulturell, social och språklig – vilket ställer delvis nya krav på förskolan och ledarskapet däri. Därför belyser föreläsningen processer i förskolepedagogiska sammanhang som präglas av interkulturalitet, interkulturell kommunikation. Exempelvis belyses språk (skriftligt, muntligt och icke-verbalt), kommunikation, normer, värden, synen på kropp, kön, jämställdhet, traditioner, religion, ”personal space” och tidsuppfattning. Kulturella olikheter och likheter belyses också, liksom fördomar, stereotypier, främlingsrädsla, främlingsfientlighet och rasism. Föreläsningen hjälper dig att identifiera och precisera framkomliga vägar att praktisk omsätta och utvärdera ett interkulturellt förhållningssätt i verksamheten.

Ann-Christin Furu

Ann-Christin Furu är docent i småbarnspedagogik med inriktning mot lärande för hållbarhet och verksam som universitetsforskare vid Åbo Akademi. I sin forskning intresserar hon sig särskilt av hur man kan skapa grund för hållbarhet, välbefinnande och resiliens – både hos individer och inom organisationer. Hon har mer än 25 års erfarenhet av lärarutbildning och arbete med utveckling av organisationer, företag och individer kring värderingar, kommunikation och olika aspekter av hållbarhet. Ann-Christin är också mamma till två tonåringar, natur- och kulturälskare och driver hållbarhetsföretaget Refugium (www.refugium.fi) som skapar rum för inre och yttre hållbarhet genom yoga, utbildning och gemenskap.

Om workshopen: 

Ledarens kommunikation om småbarnspedagogik

Under den här workshopen arbetar vi konkret med hur du som ledare kan stöda goda relationer och bygga en konstruktiv kommunikationskultur i din organisation. Genom praktiska övningar, självreflektion och diskussion får du testa verktyg för att utveckla ett hållbart ledarskap som stöder resiliensen hos både barn och personal.

Porträtt på Helen Blässar
Helen Blässar

Helen Blässar arbetar som certifierad ledarskapscoach hos Miltton och brinner för att hjälpa individer och team både prestera bättre och känna mer livsglädje på jobbet. Hennes specialnisch är att lära ut verktyg för att bli bättre på svåra samtal – så att vi kan skapa samarbeten med högt i tak, fritt informationsflöde samt både välmående och effektivitet. Helen började sin arbetsbana som strategikonsult, har arbetat som föreläsare på Haaga-Helia samt i 15 års tid lett ledarskapsprogram för många av Nordens största företag. Hennes akademiska bakgrund är en magisterexamen i finans från Universitetet St.Gallen i Schweiz samt en Executive Master i NeuroLeadership.

Om workshopen:

Välmående som grund för mitt ledarskap 

Workshopen kommer fokusera på att skapa insikter kring egna och andras välmåendefaktorer samt hur man kan omsätta dessa i praktiken. Genom korta inspirerande föreläsningsinslag som inkluderar små munsbitar av relevant forskning, varvat med individuell reflektion, diskussioner i par och erfarenhetsutbyte i gruppen kommer vi kartlägga:

1. Självomsorg som grund för mitt ledarskap
På vilka konkreta sätt kan jag stärka min inre balans, både som del av mina vardagsrutiner, samt i särskilt utmanande situationer?

2. Min inre kompass
Vad är min vision av mig själv som ledare? Vilken energi vill jag utstråla? Hur vill jag stöda andras välmående? Vad för slags arbetsatmosfär vill jag skapa?

3. Små steg med stor verkan
Vilka praktiska steg kan jag ta för att hjälpa mig själv leva min vision i vardagen? Vad vill jag prioritera? Hur kan vi som grupp stöda varandra i att främja vårt eget och andras välmående?

 

 

Uppdaterad 21.8.2023