Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Fokus på klimat och hållbarhet bland Öppna universitetets nya kurser

Öppna universitetet vid Åbo Akademi öppnar anmälan till höstens kurser den 7 augusti, kl. 8.00. Utbudet är mångsidigt, närmare 300 kurser i drygt 45 universitetsämnen erbjuds läsåret 2023–2024.

Bland nyheterna relaterar flera kurser till klimat och hållbar utveckling – inom ämnet historia erbjuds Grundkurs i klimathistoria och dessutom erbjuds två kurser inom det helt nya ämnet arbetshälsa och hållbart arbetsliv. Inom ämnet kulturanalys ges den engelska kursen Sustainable Foodways där man granskar aktuella trender, relaterade till matproduktion och miljöhänsyn. Ytterligare erbjuds två kurser på engelska inom ett helt nytt ämne kring fred och medling, nämligen Peace, mediation and conflict research.

Till hållbarhetstemat relaterar också kursen Pilgrimsfärder och turistmål inom ämnet religionsvetenskap. Dessutom har Öppna universitetet en allt digrare tvärvetenskaplig kurshelhet vid namn Hållbar utveckling. Helheten inbegriper kurser på såväl svenska som engelska, årets nyhet är kursen Concepts of Resilience.

För den samhällsintresserade finns den mycket aktuella kursen Säkerhetspolitik inom ämnet statskunskap och kursen Tv i politisk historia inom ämnet historia. Inom språken återvänder norska och danska till kursutbudet. Ett helt nytt ämne i Öpus kursutbud är musikvetenskapen som i år erbjuder kursen Musikvetenskapens grunder.

De flesta av Öppna universitetets kurser är nätkurser, vilket innebär att man kan delta i dem oberoende av var man bor. När man avlägger kurser vid Öpu är man inte inskriven vid universitetet och för de flesta kurser finns heller inga förhandskrav. Det kostar 50 euro/termin att studera vid Öpu, för studerande på andra stadiet är det gratis. Öppna universitetet är öppet för alla!

Öppna universitetet är också ett alternativ för den som inte kom in på önskad studieplats, den som vill prova på universitetsstudier före beslut om ansökan, eller göra ett karriärbyte. Öppna universitetsleden (Öpuleden) är en alternativ form av antagning, där man läser universitetskurser utan att vara inskriven och kan sedan med de avklarade kurserna ansöka om studieplats för examensstudier vid Åbo Akademi. Kurserna får man till godo inom examen om man kommer in.

Kursutbudet, länk till anmälan och annan behövlig information finns på adressen abo.fi/opu.

Information om Öpuleden: abo.fi/opuleden.

 

För mera information, vänligen kontakta

utbildningschef vid Åbo Akademis Öppna universitet
Majlen Saarinen
Telefon: 046 920 2598