Skriv här det du söker efter!

Rådet för livslångt lärande har tillsatts

Rådet för livslångt lärande har tillsatts

Rådet för livslångt lärande, det vill säga Centret för livslångt lärandes ledningsorgan, har tillsatts av rektor för Åbo Akademi. Under mandatperioden 2023–2025 har rådet följande sammansättning:

Medlem Ersättare
Prorektor för utbildning (ordf.) Gunilla Widén Marko Joas
Direktör för CLL Janne Roslöf Catharina Groop
Vicedirektör för CLL Catharina Groop Satu Laitila
Dekan Malin Brännback, FSEJ Michaela Pörn, FPV
Representant för CLL:s personal Roland Träskelin Carina Gräsbeck
Representant för Universitetsservice Anna Granberg Heidi Backman
Representant för studerande Rita Hollsten, ÅAS/FHPT Jan Welroos, ÅAS/FPV
Extern medlem Samuli Bergman, DI, Head of Digitalization and Optimization, Ferroman Engineering AB Stefan Lindström, PM, M.Sc., Ambassadör och Ledande sakkunnig, Utrikesministeriet
Extern medlem Denice Vesterback, PeM, PM, Bildningsdirektör, Korsholms kommun Ari-Pekka Toivari, PeM, Verksamhetsledare, Folkhälsans förbund i Österbotten
Direktör för digital transformation Johan Lilius Thomas Westerholm

 

Sekreterare för rådet är PM Linda Karvonen, koordinator vid CLL.

Enligt CLL:s instruktion från 16.12.2022 har Rådet för livslångt lärande en rådgivande och koordinerande funktion. Dess uppgift är att:

  1. stöda Åbo Akademis och CLL:s strategiska arbete gällande kontinuerligt lärande,
  2. främja ÅA-internt och externt samarbete kring kontinuerligt lärande samt ta initiativ därtill, och
  3. stöda CLL:s kvalitetsarbete.