Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

CLL valde ny direktion

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia (CLL) har valt ny direktion. Direktionen är CLL:s högsta beslutande organ. Direktionen är tillsatt för tiden 1.1.2021–31.12.2021.

Följande personer sitter i direktionen (Suppleanterna listas inom parentes).

 • Prorektor Mikael Lindfelt, ordförande (professor Petri Salo)
 • Professor Wilhelm Barner-Rasmussen (akademilektor Mikael Kurula)
 • Professor Mikko Lagerspetz (akademilektor Anna Forsman)
 • Studerande Oliver Back (studerande Matias Martelin)
 • Direktör Marianne West-Ståhl (överinspektör Carola Bryggman)
 • Byråchef Elisabeth Storfors (rektor Bob Karlsson)
 • Utbildningsledare Eva Juslin, viceordförande (chefen för studerandeservice Thomas Böckelman)
 • Vuxenstuderande Tobias Björkskog (vuxenstuderande Matilda Björklund)
 • Utbildningschef Mona Riska (utbildningsplanerare Christina Teirfolk)
 • Universitetslärare Charlotta Sandberg (universitetslärare Marit Vest-Sjöholm)
 • Fortbildningsplanerare Nanette Westergård-Sjölund (fortbildningsplanerare Carina Gädda)

Mera om CLL:s organisation och målsättningar 2020–2025.


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 1/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida