Skriv här det du söker efter!

Arbetslivskompetens, Företagande

Arbetslivskompetens, Företagande

Vi erbjuder kompetensutveckling och stöd för dig som är i behov av ny sysselsättning eller etablering på arbetsmarknaden. Inom ramen för pågående utvecklingsprojekt arrangerar vi aktiviteter som stöder bl a högt utbildade arbetssökandes kompetens och kunnande och utländska magisterstuderandes integration och sysselsättning.

Kontaktpersoner:

Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Coaching, vägledning, digitalisering, nätkursutveckling samt integrationsfrågor
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 

Mona Riska

Riska, Mona

Utbildningschef
Jobbsökning, vägledning, integration och sysselsättning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3218
mona.riska(a)abo.fi

 

Pekka Tenhonen
Pekka Tenhonen

Tenhonen, Pekka

Utbildningsplanerare

 

Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4769
pekka.tenhonen(a)abo.fi

 

 

Kristina Westerén
Kristina Westerén

Westerén, Kristina

Utbildningsplanerare

 

Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+35840 767 3996
kristina.westeren(a)abo.fi

 

Uppdaterad 9.12.2020