Arbetslivskompetens, Företagande

Arbetslivskompetens, Företagande

Vi erbjuder kompetensutveckling och stöd för dig som är i behov av ny sysselsättning eller etablering på arbetsmarknaden. Inom ramen för pågående utvecklingsprojekt arrangerar vi aktiviteter som stöder bl a högt utbildade arbetssökandes kompetens och kunnande och utländska magisterstuderandes integration och sysselsättning.

Uppdaterad 08.02.2018