Arbetslivskompetens, Företagande

Arbetslivskompetens, Företagande

Vi erbjuder kompetensutveckling och stöd för dig som är i behov av ny sysselsättning eller etablering på arbetsmarknaden. Inom ramen för pågående utvecklingsprojekt arrangerar vi aktiviteter som stöder bl a högt utbildade arbetssökandes kompetens och kunnande och utländska magisterstuderandes integration och sysselsättning.

Kontaktpersoner:

Carina Gräsbeck
Coaching, vägledning, digitalisering, nätkursutveckling samt integrationsfrågor
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Pekka Tenhonen
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4769
pekka.tenhonen(a)abo.fi

Kristina Westerén
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+35840 767 3996
kristina.westeren(a)abo.fi

Uppdaterad 19.3.2018