Skriv här det du söker efter!

Kurser och handledning

Kurser och handledning

Bibliotekets kurser och handledning hjälper dig hitta rätt.

Boka bibliotekarie

Vill du få hjälp med att hitta information, söka i databaser och hantera referenser? En session brukar ta 15–60 minuter. Vi ger också handledning i hur du matar in publikationer i forskningsdatabasen AboCRIS.

Boka handledning med en bibliotekarie

Kurser

Kurserna annonseras numera enbart i intranätet: https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-bibliotek/SitePages/Kurser-och-boka-bibliotekarie.aspx

Uppdaterad 21.6.2023