Skriv här det du söker efter!

Kurser och handledning

Kurser och handledning

Bibliotekets kurser och handledning hjälper dig hitta rätt.

Boka bibliotekarie

Vill du få hjälp med att hitta information, söka i databaser och hantera referenser? En session brukar ta 15–60 minuter. Vi ger också handledning i hur du matar in publikationer i forskningsdatabasen AboCRIS.

Boka handledning med en bibliotekarie

Distansstödet Satelliten

Behöver du hjälp med informationssökning? Vill du veta mer om bibliotekets e-resurser? Har du andra frågor som berör bibliotekets service? För att stöda studerande, forskare och lärare lanseras ett distansstöd på Zoom, som kallas Satelliten. Vi svarar på frågor varje torsdag kl. 11–13 under terminerna.
https://aboakademi.zoom.us/s/64826904092

Kurser

Kurserna annonseras numera enbart i intranätet: https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-bibliotek/SitePages/Kurser-och-boka-bibliotekarie.aspx

 

Uppdaterad 24.1.2023