Skriv här det du söker efter!

Kurser och handledning

Bibliotekets kurser och handledning hjälper dig hitta rätt.

Boka bibliotekarie

Vill du få hjälp med att hitta information, söka i databaser och hantera referenser? En session brukar ta 15–60 minuter. Vi ger också handledning i hur du matar in publikationer i forskningsdatabasen AboCRIS.

Boka handledning med en bibliotekarie

Kurser

Kurserna annonseras numera enbart i intranätet.

 

Uppdaterad 11.3.2021