Skriv här det du söker efter!

Kurser och handledning

Bibliotekets kurser och handledning hjälper dig hitta rätt.

Kortkurser (30 minuter)

De korta kurserna på 30 minuter består av snabba men informativa demonstrationer av olika biblioteksresurser. Du kan ta med egen dator om du vill pröva själv på samma gång. Ingen förhandsanmälning behövs.

Vårens nyheter är en mer avancerad kurs i informationssökning och en fortsättningskurs i referenshantering (RefWorks).

Nybörjarkurs i referenshantering (RefWorks)

  • Skapa RefWorks-konto
  • Spara referenser
  • Göra hänvisningar och källförteckning i Word med hjälp av RefWorks Citation Manager

Fortsättningskurs i referenshantering (RefWorks)

  • Fler sätt att spara referenser
  • Redigera referenssystem
  • Dela referenser och använda ”projektkonton”
  • Information om andra referenshanteringsverktyg

Vårens kurser

16.1 kl. 9.15 Boktornet Alma – bibliotekets söktjänst (på engelska)
21.1 kl. 9.15 Boktornet Referenshantering (RefWorks) för nybörjare
28.1 kl. 9.15 Boktornet Referenshantering (RefWorks) fortsättningskurs
29.1 kl. 9.30 Arken Saussure M128 Sage Research Methods & Sage Knowledge (Obs! Anmäl dig till Lilli.Kojo@abo.fi)
31.1 kl. 9.15 Boktornet Alma – bibliotekets söktjänst
11.2 kl. 9.15 Boktornet Referenshantering (RefWorks) (på engelska)
11.3 kl. 9.15 Boktornet Referenshantering (RefWorks) för nybörjare
18.3 kl. 9.15 Boktornet Referenshantering (RefWorks) fortsättningskurs
20.3 kl. 9.15 Boktornet Avancerad informationssökning

Boktornets kurser ordnas i ”mötesrummet” på våning 2.

Boka bibliotekarie

Vill du få hjälp med att hitta information, söka i databaser och hantera referenser? En session brukar ta 15–60 minuter. Vi ger också handledning i hur du matar in publikationer i forskningsdatabasen Artur.

Boka handledning med en bibliotekarie

Nya studerande

Kolla in vår presentation för nya studerande, videon Kom igång med Alma och sidorna Låna, Sök, hitta och använd och Studera och forska på biblioteket.

Kurser och undervisning i Vasa (Tritonia)

Tritonia ordnar obligatoriska kurser i systematisk informationssökning för första årets studerande inom Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier och Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi i Vasa. Läs mera på Tritonias webbplats. Forskare och personal i Vasa kan delta i Tritonias kostnadsfria kortkurser och Learning in Networks-kurser.

Uppdaterad 5.3.2019