Kurser och handledning

Höstens kurser

På hösten 2018 introduceras ett nytt koncept med snabba och informativa demonstrationer. Kunniga bibliotekarier presenterar bibliotekets resurser och hjälper dig använda dem. Kom och se hur Sage Research Methods hjälper dig välja rätt forskningsmetod, hur du håller styr på referenserna med RefWorks och andra program samt hur du söker information effektivt! Tidpunkter meddelas senare.

Boka bibliotekarie

Vill du få hjälp med att hitta information, söka i databaser och hantera referenser? En session brukar ta 15–60 minuter. Vi ger också handledning i hur du matar in publikationer i forskningsdatabasen Artur.

Boka handledning med en bibliotekarie

Lärare, boka gärna in oss på din kurs. Vi kan ordna en session i informationssökning, RefWorks eller andra resurser. Kontakta Eva Costiander-Huldén.

Kurser och undervisning i Vasa (Tritonia)

Tritonia ordnar obligatoriska kurser i systematisk informationssökning för första årets studerande inom Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier och Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi i Vasa. Läs mera på Tritonias webbplats. Forskare och personal i Vasa kan delta i Tritonias kostnadsfria kortkurser och Learning in Networks-kurser.

Uppdaterad 8.8.2018