Kirjoita tähän hakemasi!

Kehityspsykologia

Kehityspsykologia

Kehityspsykologia pääaineena

Jokaisen ihmisen elämänkaari on ainutlaatuinen, ja siihen vaikuttavat eri elämänvaiheissa kohtaamamme haasteet. Kehityspsykologia tutkii ihmisen kehitystä eri ikäkausina. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti lapsuus- ja nuoruusvuodet, jolloin kehitys on nopeinta, mutta myös aikuisiällä ja vanhuudessa tapahtuva kehitys kuuluu kehityspsykologian alaan. Kehityspsykologian opinnoissa perehdytään niihin psykologisiin mekanismeihin ja lainalaisuuksiin, jotka ohjaavat esimerkiksi lapsen ja nuoren identiteetin kehittymistä, kykyä omaksua sääntöjä (esim. moraalisääntöjä), elämänkumppanin valintaa sekä kykyä hyväksyä oma ulkonäkönsä ja vanhenemisensa. Opit, miten ihmiset selviytyvät elämänkriiseistä ja millaisia seurauksia kriiseistä aiheutuu yksilön ja yhteiskunnan tasolla.

Kehityspsykologian pääaineopinnot mahdollistavat juuri itseäsi kiinnostavan ammatillisen profiilin rakentamisen. Voit perehtyä sinua eniten kiinnostavaan aihealueeseen tai opiskella erikoistumatta tiettyyn aiheeseen. Valittavanasi on runsaasti valinnaisia kursseja (aiheita ovat esim. seksologia, autismi, liikunta ja tunteet sekä syömishäiriöt) sekä valinnaisia opintokokonaisuuksia esimerkiksi koulupsykologian, työpaikkapsykologian, kriisipsykologian ja urheilupsykologian alalta. Voit myös valita rauhanneuvottelua ja konfliktinratkaisua käsittelevän englanninkielisen opintokokonaisuuden sekä sisällyttää tutkintoosi sinua kiinnostavia sivuaineita koko Åbo Akademin valikoimasta. Muiden pääaineiden opiskelijat voivat opiskella kehityspsykologiaa sivuaineena.

Sosiaalitieteiden koulutusohjelman merkittävimpiä tutkimuksen painopistealueita ovat vanhustutkimus, lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvä tutkimus, suomalaisten terveyttä, elinolosuhteita ja hyvinvointia tarkasteleva tutkimus, Suomen ruotsinkielisen väestön demografia, aggressiotutkimus (mukaan lukien koulu- ja työpaikkakiusaaminen), riitatilanteiden sovittelua ja konfliktinratkaisua koskeva tutkimus, lapsiin kohdistuvan väkivallan ja peliongelmien tutkimus, mediatutkimus, kriisipsykologian tutkimus sekä maaseutu- ja kaupunkiympäristöihin ja ympäristökysymyksiin liittyvä tutkimus.

Kehityspsykologian pääaineopinnot antavat valmiuksia työskennellä erityisesti lasten ja nuorten parissa julkisella sektorilla ja hoitoalalla, mutta myös aikuisten parissa yrityksissä, organisaatioissa ja yhdistyksissä, joissa tarvitaan asiantuntijapalveluita vaikkapa henkilöstö- ja motivaatiokysymyksissä. Osa tutkinnon suorittaneista perustaa oman yrityksen. Kehityspsykologian tutkinto antaa valmiuksia työskennellä tutkijana, mutta et saa psykologin kelpoisuutta. Ymmärryksesi ihmisen käyttäytymisestä kriisi- ja konfliktitilanteissa tekee sinusta halutun asiantuntijan työmarkkinoilla.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Rantakatu 2
65100 Vaasa

Postiosoite

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vaasa