Kirjoita tähän hakemasi!

Ruotsin kieli

Ruotsin kieli

Ruotsin kieli pääaineena

Ruotsin kielen opinnot antavat laajan ja monipuolisen näkökulman ruotsiin ja muihin pohjoismaisiin kieliin, ja keskeisiä painotusalueita opinnoissa ovat kielen toiminta, vaihtelu ja muuttuminen. Koulutus antaa teoreettisia ja menetelmällisiä työkaluja, joiden avulla analysoidaan mm. asiatekstejä ja kaunokirjallisia tekstejä, puhuttua kieltä, kielen maantieteellisiä eroja, kielen ja sosiaalisten tekijöiden (kuten iän, sukupuolen, yhteiskuntaluokan, etnisen taustan) yhteyttä, kielen muuttumisprosesseja, kieleen perustuvia suhtautumistapoja ja valtarakenteita, kielen oppimista ja monikielisyyttä. Opinnot sisältävät myös pohjoismaisten naapurikielten sekä pohjoismaisen kirjallisuuden ja kulttuurin kursseja.

Ruotsia voi opiskella pääaineena omasta äidinkielestä ja koulukielestä riippumatta. Valittavana on neljä eri suuntautumisvaihtoehtoa: yleinen linja, aineenopettajalinja, kulttuurijohtamisen linja sekä kielen ja talouden linja. Yleisellä linjalla opiskelija voi vapaasti yhdistää ruotsin kielen pääaineopintoihin minkä tahansa oppiaineen Åbo Akademin valikoimista. Äidinkielenopettajaksi suuntautuvien opintoihin sisältyy ruotsin lisäksi kirjallisuustiedettä ja kasvatustiedettä, kun taas tulevat ruotsinopettajat opiskelevat ruotsin lisäksi toista valinnaista ainetta ja kasvatustiedettä. Kulttuurijohtamisen linjalla ruotsin opintoihin yhdistetään sivuaineena kulttuurijohtaminen ja toinen valinnainen sivuaine. Kielen ja talouden linjalla opiskellaan ruotsin lisäksi toista kieltä ja kauppatieteitä. Ruotsin kielen ohella on mahdollista opiskella sivuaineena myös pohjoismaisia naapurikieliä. Ruotsin kurssit järjestetään tavallisesti ryhmäopetuksena. Opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista keskusteluun ja itsenäistä tieteellistä tutkimustyötä. Tutkinto suoritetaan tavallisesti tutkimusraporttien ja kirjallisten töiden muodossa. Ruotsin opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet vaihto-opiskeluun muissa pohjoismaisissa ja eurooppalaisissa yliopistoissa. Pohjoismaissa järjestetään joka vuosi myös kesäkursseja, joilla suoritetut opinnot voidaan hyväksyä osaksi ruotsin kielen opintoja.

Opetuksen tapaan myös ruotsin oppiaineen tutkimuksessa pureudutaan kielen funktioiden, variaatioiden ja muuttumisen eri näkökulmiin. Tutkimuksen keskeisiä teemoja ovat mm. puhuttu kieli ja murteet, monikielisyys ja vähemmistökielet, asiatekstit ja kaunokirjalliset tekstit, kirjoittaminen, kieli ja kognitio, kieli, sukupuoli ja seksuaalisuus sekä muinaisruotsi.

Opinnot antavat valmiuksia työskennellä monenlaisissa ammateissa. Oppiaineesta valmistuneet voivat toimia äidinkielenopettajana ruotsinkielisissä kouluissa tai ruotsinopettajana suomenkielisissä kouluissa. Muita ammattivaihtoehtoja ovat mm. kielenhuoltaja, tiedottaja, toimittaja, kääntäjä, arkistonhoitaja, kirjastonhoitaja ja tutkija. Åbo Akademista ruotsin kielen pääaineopinnoista valmistuneilla on hyvät mahdollisuudet sijoittua hyvin työmarkkinoilla.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Arken, M-Ttalo krs 2
Tehtaankatu 2
20500 Turku

Sähköposti

Puhelin

+358 2 215 31