Kirjoita tähän hakemasi!

Sosiaalipolitiikka

Sosiaalipolitiikka

Sosiaalipolitiikka pääaineena

Yhteiskuntamme muuttuu jatkuvasti, ja muutosten seuraukset ovat usein ennalta tuntemattomia mutta pitkäkestoisia. Sosiaalipolitiikka tutkii näitä seurauksia ja niiden vaikutusta yhteiskunnassa vallitsevaan hyvinvointiin ja sosiaaliturvaan. Sosiaalipolitiikan opiskelu antaa sinulle erinomaisia valmiuksia tarkastella kriittisesti esimerkiksi työmarkkinoihin, sosiaalipoliittiseen päätöksentekoon, tulonjakoon, köyhyyteen ja yhteiskunnan tasa-arvoisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä etsiä ratkaisuja sosiaalisiin ongelmiin. Perehdyt sosiaalipolitiikan syntyyn, kehitykseen, toimintatapoihin ja vaikutuksiin sekä suomalaisen yhteiskunnan eri toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen ja lisäksi tutustut Pohjoismaissa ja muualla maailmassa harjoitettavaan sosiaalipolitiikkaan.

Sosiaalipolitiikan pääaineopiskelijat voivat muokata tulevaa työelämää silmällä pitäen juuri itseään kiinnostavan ammatillisen profiilin. Pääaineopintojen, monipuolisten kieliopintojen ja valinnaisten opintojen lisäksi voit valita yhden tai useamman sivuaineen koko Åbo Akademin valikoimasta. Sosiaalipolitiikka on hyödyllinen sivuaine muiden pääaineiden, kuten esimerkiksi kehityspsykologian, opiskelijoille.

Sosiaalitieteiden koulutusohjelmien kannalta merkittävimpiä tutkimuksen painopistealueita ovat vanhustutkimus, lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvä tutkimus, suomalaisten terveyttä, elinolosuhteita ja hyvinvointia tarkasteleva tutkimus, Suomen ruotsinkielisen väestön demografia, aggressiotutkimus (mukaan lukien koulu- ja työpaikkakiusaaminen), riitatilanteiden sovittelua ja konfliktinratkaisua koskeva tutkimus, lapsiin kohdistuvan väkivallan ja peliongelmien tutkimus, mediatutkimus, kriisipsykologian tutkimus sekä maaseutu- ja kaupunkiympäristöihin ja ympäristökysymyksiin liittyvä tutkimus.

Sosiaalipolitiikan tutkinto mahdollistaa toimimisen monissa mielenkiintoisissa tutkimus-, suunnittelu-, kehitys- ja johtotehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Osa valmistuneista työskentelee suunnittelijana tai asiakasneuvojana esimerkiksi eläke- ja sairausvakuutusalalla tai johtotehtävissä valtion tai kuntien palveluksessa. Voit toimia myös sosiaalityöntekijänä, opettajana, vanhustenhuollon johtotehtävissä, toiminnanohjaajana, tutkijana tai toimittajana. Hyvinvoinnin ja sosiaaliturvan asiantuntemuksesi avaa monia ovia työelämässä sekä Suomessa että ulkomailla!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Academill
Rantakatu 2
65100 Vaasa

Postiosoite

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vaasa