Kirjoita tähän hakemasi!

Yksityisoikeus

Yksityisoikeus pääaineena

Juridiikkaan törmää kaikkialla. Yhteiskunnan toiminta perustuu oikeusnormeihin, ja erityisesti tänä päivänä monet kansalliset ja kansainväliset sääntelytoimet ohjaavat yhteiskuntaamme. Yksityisoikeus on oikeudenala, joka käsittelee yksityishenkilöiden ja erilaisten yhteisöjen välisiä juridisia ongelmia ja kysymyksiä yksityisen edun näkökulmasta. Yksityisoikeuden opintoihin sisältyviä oikeudenaloja ovat esimerkiksi perhe- ja perintöoikeus, sopimusoikeus, vahingonkorvausoikeus, kauppaoikeus, kuljetusoikeus, yhtiöoikeus, markkina- ja immateriaalioikeus, työoikeus sekä luotto- ja vakuusoikeus. Yksityisoikeudellinen kenttä on laaja, ja opintojen myötä saat käsityksen useista eri aihealueista aina ympäristövahinkovastuusta kansainväliseen kauppaoikeuteen.

Yksityisoikeuden pääaineopiskelijana voit melko vapaasti sisällyttää tutkintoosi erilaisia kursseja ja valittavanasi on laaja valikoima valinnaiskursseja. Åbo Akademin kurssitarjonnan lisäksi voit valita kursseja myös Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta Turku Law School -yhteistyön puitteissa. Voit opinnoissasi suuntautua yritysjuridiikkaan, kansainväliseen kauppaan ja kuljetusoikeuteen, vakuutus- ja rahoitusoikeuteen tai rakentaa itsellesi aivan omanlaisesi tutkintokokonaisuuden. Sivuainevalinnoilla voit vaikuttaa ammatilliseen profiiliisi. Muiden yhteiskuntatieteellisten aineiden sekä muiden aineiden pääaineopiskelijat voivat opiskella yksityisoikeutta sivuaineena.

Tutkimus

Keskeisiä yksityisoikeuden tutkimuksen kohteita ovat

  • yleinen sopimusoikeus
  • sopimusoikeus erityisesti kauppaoikeuden ja kansainvälisen kaupan näkökulmasta
  • markkina- ja immateriaalioikeus
  • vahingonkorvausoikeus.

Pohjoismaiset ja kansainväliset näkökohdat sekä Euroopan yhdentyminen ovat kaikessa tutkimuksessa kantavana ajatuksena. Oppiaineessa tehdään alansa johtavaa tutkimusta erityisesti kansallisen ja kansainvälisen kauppaoikeuden ja niihin liittyvien oikeudenalojen tutkimuksessa.

Uramahdollisuudet

Yksityisoikeuden osaamista tarvitaan johto- ja asiantuntijatehtävissä yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla. Moni oppiaineesta valmistunut työskentelee vakuutus- ja rahoitusalalla tai kaupan ja kuljetuksen alalla. Yksityisoikeuden tutkinnon suorittaneiden nimikkeitä työelämässä ovat esimerkiksi henkilöstöpäällikkö, talousjohtaja, tiedottaja, päätoimittaja, Kela-vakuutusasiantuntija tai myyntipäällikkö. Yksityisoikeuden opiskelu antaa sinulle juridisen ajattelun sekä lainopillisen argumentaation ja ongelmanratkaisun valmiuksia, jotka ovat hyödyllisiä yhteiskunnan eri alueilla.

Ota yhteyttä

Käyntiosoite

Domvillan
Gezeliuksenkatu 2
20500 Turku

Postiosoite

Åbo Akademi
Privaträtt
Tuomiokirkontori 3
20500 Turku

Sähköposti

studierfse@abo.fi
fse@abo.fi

Kartta

Gezeliusgatan 2, 20500 Åbo, Finland