Kirjoita tähän hakemasi!

Yksityisoikeus (sivuaine)

Yksityisoikeus (sivuaine)

Juridiikkaan törmää kaikkialla. Yhteiskunnan toiminta perustuu oikeusnormeihin, ja erityisesti tänä päivänä monet kansalliset ja kansainväliset sääntelytoimet ohjaavat yhteiskuntaamme. Yksityisoikeus on oikeudenala, joka käsittelee yksityishenkilöiden ja erilaisten yhteisöjen välisiä juridisia ongelmia ja kysymyksiä yksityisen edun näkökulmasta. Yksityisoikeuden opintoihin sisältyviä oikeudenaloja ovat esimerkiksi perhe- ja perintöoikeus, sopimusoikeus, vahingonkorvausoikeus, kauppaoikeus, kuljetusoikeus, yhtiöoikeus, markkina- ja immateriaalioikeus, työoikeus sekä luotto- ja vakuusoikeus. Yksityisoikeudellinen kenttä on laaja, ja opintojen myötä saat käsityksen useista eri aihealueista aina ympäristövahinkovastuusta kansainväliseen kauppaoikeuteen.

Yksityisoikeuden pääaineopiskelijana voit melko vapaasti sisällyttää tutkintoosi erilaisia kursseja ja valittavanasi on laaja valikoima valinnaiskursseja. Åbo Akademin kurssitarjonnan lisäksi voit valita kursseja myös Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta Turku Law School -yhteistyön puitteissa. Voit opinnoissasi suuntautua yritysjuridiikkaan, kansainväliseen kauppaan ja kuljetusoikeuteen, vakuutus- ja rahoitusoikeuteen tai rakentaa itsellesi aivan omanlaisesi tutkintokokonaisuuden. Sivuainevalinnoilla voit vaikuttaa ammatilliseen profiiliisi. Muiden yhteiskuntatieteellisten aineiden sekä muiden aineiden pääaineopiskelijat voivat opiskella yksityisoikeutta sivuaineena.

1.8.2023 alkaen ykstityisoikeutta ei enää voi valita pääaineeksi.

Ota yhteyttä

Björn Sandvik

Professori 

Oikeustiede

Yhteiskuntatieteiden, kauppatieteiden ja oikeustieteiden tiedekunta

Opinto-ohjaus FSEJ:ssä

Opinto-ohjaus Yhteiskuntatieteiden, kauppatieteiden ja oikeustieteiden tiedekunnassa.