Kirjoita tähän hakemasi!

Julkisoikeus

Julkisoikeus pääaineena

Valtioiden, kuntien ja EU:n toiminta vaikuttaa meihin sekä yksilöinä että yhteiskunnallisella tasolla. Julkisoikeus on oikeudenala, joka sääntelee viranomaisten ja yksityisten ihmisten välistä suhdetta sekä viranomaisten keskinäisiä suhteita. Julkisoikeuden opinnoissa tarkastellaan julkisen vallan käyttöä ja valvontaa. Kurssien aiheina ovat muun muassa valtiosääntöoikeus, hallinto-oikeus, EU-oikeus sekä ympäristöoikeus, perusoikeudet, kielioikeudet ja ihmisoikeudet sekä itsehallinto. Julkisoikeus on laaja-alainen kokonaisuus, ja opintojen myötä saat käsityksen monista eri asioista, joita ovat esimerkiksi nuuskan myynti Ahvenanmaalla, vienti- ja tuontisäännöt, hoitotakuu hammashuollossa tai eläinsuojelulakien soveltaminen. Julkisoikeuden opinnoissa sovelletaan usein vertailevaa näkökulmaa.

Pääaineopiskelijana voit pakollisten kurssien lisäksi suorittaa haluamiasi valinnaiskursseja. Näin voit erikoistua juuri sinua kiinnostaviin aihealueisiin ja räätälöidä tutkintosi haluamallasi ja tarvitsemallasi tavalla. Julkisoikeuden pääaineopintoihin voi yhdistää erilaisia yhteiskunnallisesti suuntautuneita sivuaineita, mikä antaa monipuolisia vaihtoehtoja erikoistumiseen. Oppiaine soveltuu myös sivuaineeksi tulevien ekonomien ja yhteiskuntatieteilijöiden tutkintoon.

Tutkimus

Keskeisiä julkisoikeuden tutkimuksen kohteita ovat

  • valtiosääntöoikeus
  • yleinen hallinto-oikeus
  • eläinten hyvinvointi
  • kielelliset oikeudet
  • osallistumisoikeus
  • viranomaistoiminta ympäristöasioissa.

Pohjoismaiset ja kansainväliset näkökohdat sekä Euroopan yhdentyminen ovat kaikessa tutkimuksessa kantavana ajatuksena, usein vertailevan tutkimuksen näkökulmasta.

Alansa johtavaa tutkimusta tehdään eri aihealueilla, joista voidaan mainita esimerkiksi itsehallintojuridiikka ja lainsäätäjien keskinäinen lainsäädäntövallan jako.

Uusia tutkimusaiheita ovat muassa algoritmeihin perustuvan päätöksenteon juridinen sääntely sekä vienti- ja tuontioikeus.

Uramahdollisuudet

Julkisoikeuden osaamista tarvitaan monissa hallinnollisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä. Julkisoikeuden tutkinnon suorittaneena sinulla on monipuoliset työllistymismahdollisuudet. Voit toimia esimerkiksi suunnittelupäällikkönä, kunnanjohtajana, ylitarkastajana, elinkeinoneuvojana, käsittelijänä tai kurssihallinnossa. Julkisen sektorin tehtävien lisäksi julkisoikeuden opinnot antavat sinulle valmiuksia työskennellä tiedotusvälineiden, kolmannen sektorin tai kansainvälisten organisaatioiden, kuten EU:n, palveluksessa. Julkisoikeuden asiantuntemusta tarvitaan kaikkialla yhteiskunnassamme!

 

Ota yhteyttä

Käyntiosoite

Domvillan
Gezeliuksenkatu 2
20500 Turku

Postiosoite

Åbo Akademi
Offentlig rätt
Tuomiokirkontori 3
20500 Turku

Sähköposti

studierfse@abo.fi
fse@abo.fi

Kartta

Gezeliusgatan 2, 20500 Åbo, Finland