Kirjoita tähän hakemasi!

Julkisoikeus (sivuaine)

Julkisoikeus (sivuaine)

Valtioiden, kuntien ja EU:n toiminta vaikuttaa meihin sekä yksilöinä että yhteiskunnallisella tasolla. Julkisoikeus on oikeudenala, joka sääntelee viranomaisten ja yksityisten ihmisten välistä suhdetta sekä viranomaisten keskinäisiä suhteita. Julkisoikeuden opinnoissa tarkastellaan julkisen vallan käyttöä ja valvontaa. Kurssien aiheina ovat muun muassa valtiosääntöoikeus, hallinto-oikeus, EU-oikeus sekä ympäristöoikeus, perusoikeudet, kielioikeudet ja ihmisoikeudet sekä itsehallinto. Julkisoikeus on laaja-alainen kokonaisuus, ja opintojen myötä saat käsityksen monista eri asioista, joita ovat esimerkiksi nuuskan myynti Ahvenanmaalla, vienti- ja tuontisäännöt, hoitotakuu hammashuollossa tai eläinsuojelulakien soveltaminen. Julkisoikeuden opinnoissa sovelletaan usein vertailevaa näkökulmaa.

Pääaineopiskelijana voit pakollisten kurssien lisäksi suorittaa haluamiasi valinnaiskursseja. Näin voit erikoistua juuri sinua kiinnostaviin aihealueisiin ja räätälöidä tutkintosi haluamallasi ja tarvitsemallasi tavalla. Julkisoikeuden pääaineopintoihin voi yhdistää erilaisia yhteiskunnallisesti suuntautuneita sivuaineita, mikä antaa monipuolisia vaihtoehtoja erikoistumiseen. Oppiaine soveltuu myös sivuaineeksi tulevien ekonomien ja yhteiskuntatieteilijöiden tutkintoon.

1.8.2023 alkaen julkisoikeutta ei enää voi valita pääaineeksi.

Ota yhteyttä

Opinto-ohjaus FSEJ:ssä

Opinto-ohjaus Yhteiskuntatieteiden, kauppatieteiden ja oikeustieteiden tiedekunnassa.