Kirjoita tähän hakemasi!

Luonnonmateriaalien tekniikka

Luonnonmateriaalien tekniikka

Luonnonmateriaalien tekniikka

Puunjalostus- ja biomateriaalialan kehitys on nopeaa, ja uusia metsävaroihin perustuvia, esimerkiksi puusta ja muista kasviperäisistä raaka-aineista valmistettavia tuotteita keksitään jatkuvasti. Luonnonmateriaalien tekniikan opinnoissa perehdytään luonnonkuitupohjaisiin materiaaleihin ja tuotteisiin, kuten paperiin ja pakkausmateriaaleihin, sekä niiden raaka-aineisiin, prosesseihin ja analytiikkaan. Koulutus antaa osaamista, jota sekä siirtyminen fossiilisista raaka-aineista biopohjaisiin että kestävä kemikaalien ja polttoaineiden tuottaminen edellyttävät. Opinnoissa käsitellään myös uusien innovatiivisten biomateriaalien kehittämistä, joista esimerkkeinä voi mainita sähköisen paperin ja selluloosapohjaiset haavanhoitotuotteet.

Monipuolisiin ja menetelmäpainotteisiin opintoihin sisältyy sekä teoriaa että käytäntöä. Saat laaja-alaisen tiedollisen pohjan ja voit erikoistua sisällyttämällä opintoihisi muiden oppiaineiden tarjoamia valinnaiskursseja. Opiskeluympäristö on innovatiivinen ja kansainvälinen, ja yhteydet teollisuuteen ovat tiiviit. Diplomityösi teet todennäköisesti yritysyhteistyönä.

Luonnonmateriaalien tekniikan kehitys etenee nopeasti. Tutkimus kohdistuu suurelta osin siihen, miten puuta ja muita kasviperäisiä materiaaleja voidaan hyödyntää uusien, arvokkaiden biokemikaalien ja -materiaalien tuottamiseksi. Paperin ja kartongin jalostuksessa kehitetään muun muassa sähköistä paperia sekä luonnonvaroja säästäviä älytuotteita ja -pakkauksia.

Lue lisää paperinjalostuksen tutkimuksesta englanninkielisiltä sivuiltamme.

 

Luonnonmateriaalien tekniikan opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet asiantuntija- ja johtotehtäviin sekä teollisuuden että julkisen sektorin palveluksessa. Luonnonmateriaalien tekniikan tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä monilla metsäteollisuuden ja biotalouden eri osa-alueilla, esimerkiksi tuotannon, tutkimuksen ja tuotekehityksen, myynnin tai markkinoinnin parissa. Yliopistomaailmassa voit toimia tutkijana, opettajana tai professorina. Osa tutkinnon suorittaneista toimii konsulttitehtävissä tai yrittäjinä. Diplomi-insinööreillä on runsaasti kiinnostavia ja hyväpalkkaisia mahdollisuuksia työmarkkinoilla, myös ulkomailla!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Aurum
Henrikinkatu 2
20500 Turku

Postiosoite

Naturmaterialteknik/Åbo Akademi
Henrikinkatu 2
20500 Turku