Kirjoita tähän hakemasi!

Matematiikka

Matematiikka

Matematiikka

Matematiikka on numeroin ilmaistavien yhteyksien ymmärtämistä. Matematiikan opinnoissa perehdytään siihen, miksi ja millä edellytyksillä erilaiset lausekkeet ja kaavat pitävät paikkansa ja opetellaan soveltamaan matematiikkaa ongelmanratkaisuun. Opit ajattelemaan ja järkeilemään matemaattisesti ja tekemään loogisia päätelmiä. Matemaatikot muun muassa ratkaisevat optimointiongelmia ja laativat tilastollisia analyysejä, riskiarvioita ja prognoosilaskelmia. Opinnot kattavat suuren osan matematiikan osa-alueista ja sisältävät mm. algebraa, vektorilaskentaa, lukuteoriaa, matemaattisia analyysejä, tilastotiedettä, todennäköisyyslaskentaa, finanssimatematiikkaa ja numeerista matematiikkaa. Luennot, käytännön kotitehtävät, havaintoesitykset ja laskuharjoitukset yhdistävät tehokkaasti matematiikan teorian ja sen soveltamisen käytännössä.

Matematiikan pääaineopinnoissa on useita suuntautumisvaihtoehtoja. Voit valita matematiikan yleisen linjan tai matematiikan aineenopettajalinjan. Voit myös erikoistua finanssi- ja vakuutusmatematiikkaan, soveltavaan matematiikkaan tai matemaattiseen tilastotieteeseen. Erikoistumisvalintasi vaikuttaa osittain siihen, mitä sivuaineita voit opiskella. Opettajalinjalla opiskellaan pitkinä sivuaineina kasvatustiedettä ja yhtä muuta opetettavaa ainetta, esimerkiksi fysiikkaa tai kemiaa. Muissa erikoistumisvaihtoehdoissa opintoja hyvin tukevia ainevalintoja ovat esimerkiksi tietojenkäsittelyoppi, tilastotiede ja kansantaloustiede. Myös kemiantekniikan ja tietotekniikan kurssit ovat mielenkiintoisia ja sivuavat matematiikkaa. Matematiikka on hyödyllinen sivuaine myös muiden pääaineiden opiskelijoille.

Funktionaalianalyysin ja sen sovellusten tutkimuksessa päätavoitteena on kehittää analyyttisiä funktiotiloja ja niiden operaattoreita käsittelevää teoriaa sekä pureutua approksimaatioteorian ja sääntelyteorian keskeisiin ongelmanasetteluihin. Stokastiikan tutkimustyössä kehitetään Markov-prosessien teorioita, erityisesti diffuusioita, Lévy-prosesseja ja Markov-ketjuja. Lisäksi tarkastellaan kontrolliteoriaa ja Markov-prosessien optimaalisen pysäyttämisen teoriaa erityisesti finanssimatematiikan ja populaatioprosessien sovelluksissa. Lukuteorian tutkimuksessa tarkastellaan modulaarisia muotoja ja niiden sovelluksia koodausteoriassa.

Lue lisää matematiikan tutkimuksesta englanninkielisiltä sivuiltamme.

 

Matematiikan tutkinnon suorittaneiden tilanne työmarkkinoilla on erinomainen. Monet toimivat aineenopettajana yläkouluissa, lukioissa ja ammattikorkeakouluissa tai toisaalta vakuutusmatemaatikkona, riskianalyytikkona tai tilastotieteilijänä IT-alalla, tehdasteollisuudessa ja vakuutus- tai pankkialalla. Osa jatkaa tohtoriopintoihin ja suuntautuu tukijaksi, yliopistonlehtoriksi tai professoriksi. Muita meiltä valmistuneiden matematiikanopiskelijoiden ammattinimikkeitä ovat mm. aktuaari, eläkekäsittelijä, biostatistikko, järjestelmäsuunnittelija, laatuanalyytikko, luottoriskianalyytikko ja ohjelmoija. Työnantajat arvostavat matemaatikon loogista ja täsmällistä ajattelutapaa.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Geologicum
Tuomiokirkontori 1
20500 Turku

Postiosoite

Matematik/Åbo Akademi
Tuomiokirkontori 1
20500 Turku