Kirjoita tähän hakemasi!

Matematiikka

Matematiikka

Matematiikka

Matematiikka on yhteyksien ymmärtämistä. Matematiikan opinnoissa perehdytään siihen, miksi ja millä edellytyksillä erilaiset lausekkeet ja kaavat pitävät paikkansa ja opetellaan soveltamaan matematiikkaa ongelmanratkaisuun. Opit ajattelemaan ja järkeilemään matemaattisesti ja tekemään loogisia päätelmiä. Matemaatikot muun muassa ratkaisevat optimointiongelmia ja laativat tilastollisia analyysejä, riskiarvioita ja prognoosilaskelmia. Opinnot kattavat suuren osan matematiikan osa-alueista ja sisältävät mm. algebraa, vektorilaskentaa, matemaattista analyysia, tilastotiedettä, todennäköisyyslaskentaa ja finanssimatematiikkaa. Luennot, käytännön kotitehtävät, havaintoesitykset ja laskuharjoitukset yhdistävät tehokkaasti matematiikan teorian ja sen soveltamisen käytännössä.

Matematiikan pääaineopinnoissa on useita suuntautumisvaihtoehtoja. Voit esimerkiksi valita matematiikan aineenopettajalinjan, mutta voit myös erikoistua finanssi- ja vakuutusmatematiikkaan tai muuhun soveltavaan matematiikkaan. Erikoistumisvalintasi vaikuttaa osittain siihen, mitä sivuaineita voit opiskella. Opettajalinjalla opiskellaan pitkinä sivuaineina kasvatustiedettä ja yhtä toista opetettavaa ainetta, esimerkiksi fysiikkaa tai kemiaa. Muissa erikoistumisvaihtoehdoissa opintoja hyvin tukevia ainevalintoja ovat esimerkiksi tietojenkäsittelyoppi, tilastotiede ja kansantaloustiede. Myös kemiantekniikan ja tietotekniikan kurssit ovat mielenkiintoisia ja sivuavat matematiikkaa. Matematiikka on hyödyllinen sivuaine myös muiden pääaineiden opiskelijoille.

Funktionaalianalyysin ja sen sovellusten tutkimuksessa päätavoitteena on kehittää analyyttisten funktioiden muodostamia vektoriavaruuksia ja niiden operaattoreita käsittelevää teoriaa, sekä pureutua approksimaatioteorian ja säätöteorian keskeisiin ongelmanasetteluihin. Stokastiikan tutkimustyössä kehitetään Markov-prosessien teoriaa, erityisesti diffuusioita, Lévy-prosesseja ja Markov-ketjuja. Hilojen satunnaismallit on stokastiikan tutkimuksen toinen tärkeä painopiste.

Lue lisää matematiikan tutkimuksesta englanninkielisiltä sivuiltamme.

 

Matematiikan tutkinnon suorittaneiden tilanne työmarkkinoilla on erinomainen. Monet toimivat aineenopettajana yläkouluissa, lukioissa ja ammattikorkeakouluissa tai toisaalta vakuutusmatemaatikkona, riskianalyytikkona tai tilastotieteilijänä IT-alalla, tehdasteollisuudessa ja tai vakuutus- ja finanssialalla. Osa jatkaa tohtoriopintoihin ja suuntautuu tutkijaksi, yliopistonlehtoriksi tai professoriksi. Muita meiltä valmistuneiden ammattinimikkeitä ovat mm. aktuaari, eläkekäsittelijä, biostatistikko, järjestelmäsuunnittelija, laatuanalyytikko, luottoriskianalyytikko ja ohjelmoija. Työnantajat arvostavat matemaatikon loogista ja täsmällistä ajattelutapaa.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Aurum
Henrikinkatu 2
20500 Turku

Postiosoite

Matematik/Åbo Akademi
Tuomiokirkontori 3
20500 Turku