Skriv här det du söker efter!

Fristående behörighetsgivande studier för speciallärare, 60 sp, Åland

Fristående behörighetsgivande studier för speciallärare, 60 sp, Åland

Studier för speciallärare

Våra unika färdigheter och kunskaper gör att vi alla lär oss på olika sätt. Din uppgift som speciallärare är att stöda inlärningen hos barn, unga och vuxna som av fysiska, psykiska eller andra orsaker behöver stöd. Med pedagogiska hjälpmedel och miljöer gör du som speciallärare det möjligt för varje individ att nå sin utvecklingspotential – också de begåvade elever som är i behov av extra utmaningar. Du lär dig att stöda elever med lindrigare problem i läsning, skrivning eller matematik, och får verktyg att undervisa barn och unga med grava inlärningssvårigheter i specialgrupper. Under utbildningen får du utöver utmärkta pedagogiska kunskaper även träning i handledning, förståelse och flexibilitet, vilket gör dig till den bästa läraren för just dina elever.

Studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom specialundervisning, 35/60 sp, ordnas som fristående studier på Åland genom ett samarbete där Ålands landskapsregering är uppdragsgivare och beställare, Högskolan på Åland/Öppna högskolan är verkställare och lokal arrangör, och Åbo Akademi/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier är utbildningsanordnare.

Utbildningen anordnas under tiden 15.8.2024-31.12.2025 som närstudier och distansstudier. De obligatoriska närstudierna ordnas i sin helhet på Åland. Närstudietillfällen hålls under ca 6 vardagar (fördelade på två tillfällen) per termin. I studierna ingår även tre veckor verksamhetsförlagd utbildning (praktik). För schemalagda kurstillfällen (när- och distansundervisning via zoom) och heldagspraktik krävs tjänstledighet.

Vi ordnar ett informationstillfälle om utbildningen onsdag 3.4.2024 kl. 17.00 – 18.00 via zoom. Vid tillfället har ni möjlighet att ställa frågor om utbildningen. Deltagande via följande zoomlänk:
https://aboakademi.zoom.us/j/65651798831

Studierna riktar sig till den som har lärarbehörighet för barnomsorg, grundskola och gymnasialstadiet i enlighet med åländsk lagstiftning.

Socionom (YH) med behörighet som lärare i småbarnspedagogik är enligt åländsk lagstiftning inte behöriga att arbeta som lärare inom barnomsorgen på Åland och kan därför ej antas.

De fristående speciallärarstudierna omfattar totalt 60 sp, varav grundstudier i specialpedagogik 20 sp ska vara avlagda innan du söker in. För att kunna antas till utbildningen krävs att alla 25 sp inom grundstudierna i specialpedagogik är avlagda senast 15.5.2024. Dessa kan avläggas via det Öppna universitetet.

Man kan ta emot endast en fristående studierätt per läsår vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Uppdaterat 26.3.2024:

På beställarens begäran uppdateras antagningskriterierna genom att kvotera studieplatserna enligt följande fördelning:

Lärare i småbarnspedagogik 10 platser
Klasslärare 7 platser
Ämneslärare åk 7-9 och gymnasiet 4 platser
Yrkeslärare 4 platser

Om en lärarkategori inte fylls antas följande med bästa poäng.

Omfattning

60 sp

Ort

Åland

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

3-17.4.2024 kl. 15.00

Sök in

Ansökan är öppen 3-17.4.2024 kl. 15.00

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier