Skriv här det du söker efter!

Tutorer vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

Som ny studerande får du en egen tutor under den första studieveckan. Tutorverksamheten är en del av studieorienteringen. Det innebär att alla nya studerande hör till en tutorgrupp som har en äldre studerande som ledare eller tutor. Gruppen träffas regelbundet under läsåret, speciellt under hösten.

Tutorverksamheten är en form av vägledning som hjälper dig som ny studerande att finna dig tillrätta i studiemiljön, studierna och studielivet. I tutorgruppen får många sina första kontakter med andra som studerar vid samma utbildning och samhörigheten blir god.

Målsättningen med tutoreringen är att hjälpa nya studerande att integrera sig i studierna, Akademin och vardagslivet i studiemiljön. Dessutom hjälper tutorerna med praktiska frågor i början av studierna och uppmuntrar studerande direkt från början att framskrida i sina studier.

 

Tutorer för nya studerande 2024-2025

UTBILDNINGSPROGRAM:

Utbildningsprogrammet i ekonomi

Tutorernas hälsning

Alho, Wilma
Bäckström, Eddie
Frank, Mimmi
Grönlund, Victor
Londen, Walter
Malmberg, Rebecka
Nevala, Mikkel
Pylkkänen, Kasper
Rantanen, Tony
Sabel, Katharina
Salminen, Minea
Savolainen, Oskar
Stenhammar, Julia
Suurnäkki, Katja
Westerlund, Christine

Utbildningsprogrammet i juridik

Tutorernas hälsning (på kommande)

Henriksén, Emil
Ilmoni, Jeanette
Sundholm, Frida

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Vasa)

Tutorernas hälsning

Hyöty, Elina
Pitkälä, Venla

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo)

Tutorernas hälsning

Berglund, Clara
Ek, Ellen
Estlander, Lisa
Gröning, Anton
Gustafsson, Maja
Henriksén, Kajsa
Holmberg, Antonia
Holmberg, Karin
Koulougli, Aksel
Siegfrids, Janna
Sundström, Sara
Ulfvens, Hannes
Öfverström, Linnéa

MAGISTERPROGRAM:

Ekonomie magisterprogrammet

Tutorernas hälsning

Ahlbom, Carolina
Hasselblatt, Sofie
Porko, Artturi

Magisterprogrammet i juridik

Tutorns hälsning (på kommande)

Ylikoski, Henri

Magisterprogrammet i samhällsanalys

Tutorns hälsning

Kiukas, Tobias

Magisterprogrammet i statsvetenskap (Vasa)

Tutorernas hälsning (på kommande)

Hyöty, Elina
Pitkälä, Venla

Magisterprogrammet i statsvetenskap (Åbo)

Tutorns hälsning

Kiukas, Tobias

 

Uppdaterad 2.7.2024