Skriv här det du söker efter!

Tutorer vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

Som ny studerande får du en egen tutor under den första studieveckan. Tutorverksamheten är en del av studieorienteringen. Det innebär att alla nya studerande hör till en tutorgrupp som har en äldre studerande som ledare eller tutor. Gruppen träffas regelbundet under läsåret, speciellt under hösten.

Tutorverksamheten är en form av vägledning som hjälper dig som ny studerande att finna dig tillrätta i studiemiljön, studierna och studielivet. I tutorgruppen får många sina första kontakter med andra som studerar vid samma utbildning och samhörigheten blir god.

Målsättningen med tutoreringen är att hjälpa nya studerande att integrera sig i studierna, Akademin och vardagslivet i studiemiljön. Dessutom hjälper tutorerna med praktiska frågor i början av studierna och uppmuntrar studerande direkt från början att framskrida i sina studier.

 

Tutorer för nya studerande 2023-2024

UTBILDNINGSPROGRAM:

Utbildningsprogram i ekonomi

Albert Kivikangas
Anna Hägg
Benjamin Fellman
Emilia Broman
Fanny Björklund
Filip Rönnblad
Fred Andersson
Frida Jäntti
Maria Smeds
Morris Österberg
Oliver Hiismäki
Robin Pihlström
Saga Morelius

 Hälsning från tutorerna

Utbildningsprogram i juridik

Amanda Tidström
Jessica Jönsas
Nina Rehnström

Hälsning från tutorerna

Utbildningsprogram i samhällsvetenskaper (Vasa)

Ella Silén
Jennifer Grönholm

Hälsning från tutorerna

Utbildningsprogram i samhällsvetenskaper (Åbo)

Anton Hård af Segerstad
Astrid Lindholm
Axel Söderblom
Edvin Nummela
Emilie Jäntti
Fredrika af Hällström
Ingrid Geust
Lina Kronström
Mathias Thijssen
Miranda Berglund

Hälsning från tutorerna

MAGISTERPROGRAM:

Magisterprogram i företagsekonomi

Emilia Nordenswan
Isa Boström
Niklas Österman

Magisterprogram i juridik

Fanny Jonasson

Hälsning från tutorerna

Magisterprogram i samhällsanalys

Carl Englund

Magisterprogram i statsvetenskap (Vasa)

Ella Silén
Jennifer Grönholm

Hälsning från tutorerna

Magisterprogram i statsvetenskap (Åbo)

Carl Englund

 

Uppdaterad 11.5.2023