Skriv här det du söker efter!

Tutorer vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

Som ny studerande får du en egen tutor under den första studieveckan. Tutorverksamheten är en del av studieorienteringen. Det innebär att alla nya studerande hör till en tutorgrupp som har en äldre studerande som ledare eller tutor. Gruppen träffas regelbundet under läsåret, speciellt under hösten.

Tutorverksamheten är en form av vägledning som hjälper dig som ny studerande att finna dig tillrätta i studiemiljön, studierna och studielivet. I tutorgruppen får många sina första kontakter med andra som studerar vid samma utbildning och samhörigheten blir god.

Målsättningen med tutoreringen är att hjälpa nya studerande att integrera sig i studierna, Akademin och vardagslivet i studiemiljön. Dessutom hjälper tutorerna med praktiska frågor i början av studierna och uppmuntrar studerande direkt från början att framskrida i sina studier.

Tutorer för nya studerande 2023-2024

FAKULTETENS HUVUDTUTOR

UTBILDNINGSPROGRAM

Utbildningsprogram i ekonomi

Utbildningsprogram i juridik

Utbildningsprogram i samhällsvetenskaper (Vasa)

Utbildningsprogram i samhällsvetenskaper (Åbo)

MAGISTERPROGRAM

Magisterprogram i företagsekonomi

Magisterprogram i juridik

Magisterprogram i samhällsanalys

Magisterprogram i statsvetenskap (Vasa)

Magisterprogram i statsvetenskap (Åbo)

 

Uppdaterad 10.1.2023