Skriv här det du söker efter!

Tutorer för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Dina tutorer hälsar dig välkommen!

Som ny studerande får du en egen tutor under den första studieveckan. Tutorverksamheten är en del av studieorienteringen. Det innebär att alla nya studerande hör till en tutorgrupp som har en äldre studerande som ledare eller tutor. Gruppen träffas regelbundet under läsåret, speciellt under hösten.

Tutorverksamheten är en form av vägledning som hjälper dig som ny studerande att finna dig tillrätta i studiemiljön, studierna och studielivet. I tutorgruppen får många sina första kontakter med andra som studerar vid samma utbildning och samhörigheten blir god.

Målsättningen med tutoreringen är att hjälpa nya studerande att integrera sig i studierna, Akademin och vardagslivet i studiemiljön. Dessutom hjälper tutorerna med praktiska frågor i början av studierna och uppmuntrar studerande direkt från början att framskrida i sina studier.

 

Tutorer för nya studerande läsåret 2023-2024

 

Huvudtutor

Emma Johansson

Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete

André Kjellman

Walter Forsén

Hälsning från tutorerna 

Småbarnspedagogik och småbarnspedagogik, språkbad

Frida Holgers

Jennie Matikainen

Lizette Lindqvist

Nea Olli

 

Hälsning från tutorerna

Hälsovetenskaper

Ida Källroos

Sofia Mattsson

 

Hälsning från tutorerna

Klasslärare

Amanda Keituri

Anna Gustafsson

Elea Grankull

Fredrika Brunou

Mathilda Lönn

Olivia Wikström

Sara Holm

Tinja Saramo

 

Hälsning från tutorerna

Socialvetenskaper

Lina Mirén

Madeleine Amoroso

Matilda Furu

 

Hälsning från tutorerna

Specialpedagogik

Elisa Lundgren

Irene Westerlund

Sofia Stråka

Wilma Lithén

 

Hälsning från tutorerna

Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

John Hellsten

Ella Granskog

Hälsning från tutorerna

Internationella magisterprogram

Eyram Kodzi – Advanced Practice Nursing

Lovis Simon – Teaching and Learning

Franklin Etarh – Peace, Mediation and Conflict Research

 

 

Uppdaterad 31.7.2023