Skriv här det du söker efter!

Tutorer vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Dina tutorer hälsar dig välkommen!

Som ny studerande får du en egen tutor under den första studieveckan. Tutorverksamheten är en del av studieorienteringen. Det innebär att alla nya studerande hör till en tutorgrupp som har en äldre studerande som ledare eller tutor. Gruppen träffas regelbundet under läsåret, speciellt under hösten.

Tutorverksamheten är en form av vägledning som hjälper dig som ny studerande att finna dig tillrätta i studiemiljön, studierna och studielivet. I tutorgruppen får många sina första kontakter med andra som studerar vid samma utbildning och samhörigheten blir god.

Målsättningen med tutoreringen är att hjälpa nya studerande att integrera sig i studierna, Akademin och vardagslivet i studiemiljön. Dessutom hjälper tutorerna med praktiska frågor i början av studierna och uppmuntrar studerande direkt från början att framskrida i sina studier.

Du får lättast kontakt med din tutor via e-post: fornamn.efternamn@abo.fi (om inte annat anges)

Tutorer för nya studerande läsåret 2023-2024

 

Huvudtutor

Utbildningslinjen för biovetenskaper

Cell och molekylär biovetenskap
Miljö- och marinbiologi
Ämneslärare

Utbildningslinjen för farmaci

Utbildningslinjen för informationsteknologi

Datateknik
Datavetenskap

Utbildningslinjen för kemi- och processteknik

Utbildningslinjen för naturvetenskaper

Kemi
Geologi
Matematik
Fysik

Tutorer för magisterutbildningar

Åbo
Vasa

 

Uppdaterad 10.1.2023