Skriv här det du söker efter!

Dimission

Du som fått din examen från Åbo Akademi under terminen eller får den senast på dimissionsdatumet är hjärtligt välkommen att delta i dimission.

Dimissionsfesternas datum och tid höstterminen 2022:

  • FSE:s dimission 21.12 kl. 14:00 i ASA, Fänriksgatan 3 [Anmälan]
  • FPV:s och FSE:s (i Vasa) dimission 13.1 kl. 14:00 i Academill, Strandgatan 2 [Anmälan] (inhiberad)

Dimissionsfesternas datum och tid vårterminen 2023:

  • FHPT:s dimission i Arken, Fabriksgatan 2 [Anmälan]
  • FNT:s betygstillfällen i Aurum, Henriksgatan 2 [Betygsanhållan]
  • FPV:s  och FSE:s (i Vasa) dimission 8.6. kl. 14:00 i Academill, Strandgatan 2 [Anmälningsblankett publiceras under våren]

 

Du kan anmäla dig till dimissionen om du redan fått din examen eller om du har lämnat in anhållan om examensbetyg inom utsatt deadline och personal på fakultetskansliet bedömer att det är rimligt att du hinner få din examen senast på dimissionsdagen. Kontakta ditt fakultetskansli om du är osäker.

Vänligen observera att en anmälan till dimissionen inte är en betygsanhållan. För att anhålla om betyg bör du meddela fakultetskansliet om detta genom att lämna in blanketten om betygsanhållan före deadline.


Personal

Kom med och fira dina studerandes examen. Alla anställda inom akademin är hjärtligt välkomna att delta i dimissionen. Ingen förhandsanmälan krävs!

Uppdaterad 3.1.2023