Skriv här det du söker efter!

Dimission

Du som fått din examen från Åbo Akademi under terminen eller får den senast på dimissionsdatumet är hjärtligt välkommen att delta i Åbo Akademis gemensamma dimission.

Dimissionsfestens datum och tid läsåret 2018-2019:

  • onsdagen 19.12 kl. 13.00
    • i Åbo: ASA, Fänriksgatan 3
  • onsdagen den 29.5 kl. 13.00
    • i Åbo: Kåren, Tavastgatan 22
    • i Vasa: Academill, Strandgatan 2

Anmälningsblankett och anvisningar för anmälan hittar du i evenemangsinformationen till höger.

Du får bjuda med dig 2 gäster på dimissionen för att fira din fina milstolpe!

Du kan anmäla dig till dimissionen om du redan fått din examen eller om du har lämnat in anhållan om examensbetyg inom utsatt deadline och personal på fakultetskansliet bedömer att det är rimligt att du hinner få din examen senast på dimissionsdagen. Kontakta ditt fakultetskansli om du är osäker.

Vänligen observera att en anmälan till dimissionen inte är en betygsanhållan. För att anhålla om betyg bör du meddela fakultetskansliet om detta genom att lämna in blanketten om betygsanhållan före deadline.

Klädsel
  • för herrar: kostym (helst mörk)
  • för damer: knälång klänning, alternativt dräkt/byxdräkt
Minimiantal

För att dimissionsfesten skall arrangeras krävs att minst 15 dimittander deltar i ceremonin.


Personal

Kom med och fira dina studerandes examen. Alla anställda inom akademin är hjärtligt välkomna att delta i dimissionen. Ingen förhandsanmälan krävs! Medlemmar i den akademiska staten, notera att dimissionen inleds med intåg som leds av vicerektor (hatten med om du ämnar delta).

Uppdaterad 26.10.2018