Skriv här det du söker efter!

Fem år efter examen

Den senast sammanställda ämnesvisa rapporten presenterar resultat från de enkäter som besvarats av utexaminerade 2000-2010 fem år efter examen (enkäter åren 2005-2014). Rapporten innehåller grafer och siffror på fakultetsnivå, enligt utbildningsprogram och kortare rapprter för de enskilda ämnen. Observera att antalet svarande är väldigt lågt på vissa huvudämnen och att tisdperioden är lång, vilket leder till att siffrorna i ämnesvisa rapporter inte ger en tillförlitlig bild av verkligheten. Listan på yrkestitlar har producerats av Töissä.fi och består av enkätsvar från alla universitet i Finland.

Resultat från enkäterna fem år efter examen sammanställs också i Töissä – högskoleutbildade i arbetslivet -databasen, som ger exempel på vilken typ av uppgifter studierna lett till:

Banner från Töissä.fi-databasen

 

Åbo Akademi rapport

Vad gör de nu? Utexaminerade från Åbo Akademi 2017 och 2013 (PDF) på arbetsmarknaden hösten 2018.

Nationella rapporter

Magistrar utexaminerade 2012, situationen 2017

  • visuell interaktiv rapport
  • möjilget att filtrera universitet och utbildningsområde

Töissä.fi  högskoleutbildade i arbetslivet

  • huvudämnesvis
  • yrkestitlar
  • statistik från undersökningen 5 år efter examen

”Tutkinnosta työelämään” av Tuija Koivunen 2019

Uppdaterad 7.1.2020