Skriv här det du söker efter!

Fem år efter examen

Åbo Akademi har följt upp utexaminerades karriärer sedan år 2005. En del av de frågor som ingår i karriäruppföljningen idag fungerar som indikatorer i den finanseringsmodell som träder i kraft från och med år 2021. Uppföljningen görs på samma sätt för alla landets universitet. De nationella resultaten finns på Vipunen, Utbildningsförvaltningens statistiktjänst. Där kan man även filtrera ner till enskilda universitet och utbildningsområden i visuella rapporter, nu även på svenska.

Vill du veta mera om alumnernas yrke, lön, sysselsättningssituation, eller ta del av utexaminerades berättelser, gör gärna ett besök på  Töissä – högskoleutbildade i arbetslivet, där vi samlat material från universitetens karriäruppföljningar.

Åbo Akademis egna uppföljningar av utexaminerade ett år och fem år efter examen genomförs parallellt och sammanställs därför i en gemensam rapport. Nedan hittar du de två senaste rapporterna samt en excel pivot, där du kan söka resultaten enligt huvudämne, fakultet etc. Excel pivot är en sammanställning av resultaten från de senaste åren. Observera att antalet svarande för en del huvudämnen är lågt och att tidsperioden är lång.

Nationella rapporter

Aarresaaris publikationsserie  Aarresaari är nätverket för Universitetens karriärtjänster. Här hittar du ett stort antal publikationer som behandlar utexaminerade i arbetslivet ur olika infallsvinklar.

Vipunen.fi, universitetsutbildning

Välj universitetsutbildning, se  Karriäruppföljning.

 

Uppdaterad 29.3.2021