Skriv här det du söker efter!

Fem år efter examen

Den senast sammanställda ämnesvisa rapporten presenterar resultat från de enkäter som besvarats av utexaminerade 2000-2010 fem år efter examen (enkäter åren 2005-2014). Rapporten innehåller grafer och siffror på fakultetsnivå, enligt utbildningsprogram och kortare rapprter för de enskilda ämnen. Observera att antalet svarande är väldigt lågt på vissa huvudämnen och att tisdperioden är lång, vilket leder till att siffrorna i ämnesvisa rapporter inte ger en tillförlitlig bild av verkligheten. Listan på yrkestitlar har producerats av Töissä.fi och består av enkätsvar från alla universitet i Finland.

Resultat från enkäterna fem år efter examen sammanställs också i Töissä – högskoleutbildade i arbetslivet -databasen, som ger exempel på vilken typ av uppgifter studierna lett till:

Banner från Töissä.fi-databasen

 

Fem år efter examen – utexaminerade 2000-2010

Förord

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Fakulteten för naturvetenskap och teknik

Uppdaterad 6.9.2018