Doktorer i arbetslivet

 

Universitetens nationella Aarresaari-nätverk sammanställde år 2016 en nationell rapport om doktorernas arbetsmarknad. Rapporten baserar sig på data om utexaminerade 2012-2013 i arbetslivet år 2015.

Åbo Akademis Arbetsforums senaste rapport om doktorernas arbetsmarknad sammanställer data insamlat av doktorer, utexaminerade mellan 2004-2013, 2-3 år efter examen (publicerad 11/2016).

Uppdaterad 11.7.2018