Skriv här det du söker efter!

Doktorer i arbetslivet

 

Åbo Akademis Arbetsforums senaste resultat om doktorernas arbetsmarknad sammanställer data insamlat av doktorer, utexaminerade mellan 2004-2014, 2-3 år efter examen (publicerad 11/2018).

 

Universitetens nationella Aarresaari-nätverk sammanställde år 2016 en nationell rapport om doktorernas arbetsmarknad. Rapporten baserar sig på data om utexaminerade 2012-2013 i arbetslivet år 2015.

Uppdaterad 16.7.2019