Skriv här det du söker efter!

Doktorer i arbetslivet

Åbo Akademis Arbetsforums senaste resultat om doktorernas arbetsmarknad sammanställer data insamlat av doktorer, utexaminerade mellan 2004-2014, 2-3 år efter examen (publicerad 11/2018).

Vipunen.fi finns nationella resultat över doktorers sysselsättning

Universitetens karriärtjänsters nätverk Aarresaari sammanställde år 2016 en nationell rapport om doktorernas arbetsmarknad. Rapporten baserar sig på data om utexaminerade 2012-2013 i arbetslivet år 2015.

  • Aarresaari-nätverkets rapport: Tavoitteidensa mukaisella työuralla – Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012–2013 valmistuneet, Juha Sainio & Eric Carver (2016)

Uppdaterad 16.6.2020