Skriv här det du söker efter!

Doktorer i arbetslivet

Doktorer i arbetslivet

Åbo Akademis Arbetsforums senaste resultat om doktorernas arbetsmarknad sammanställer data insamlat av doktorer, utexaminerade mellan 2004-2014, 2-3 år efter examen (publicerad 11/2018).

Vipunen.fi finns nationella resultat över doktorers sysselsättning, möjligt att filtrera utbildningsvis och universitesvis

Uppdaterad 7.7.2022