Skriv här det du söker efter!

Central- och Sydamerika

Central- och Sydamerika

Alla studerande vid Åbo Akademi kan ansöka om att få åka på utbyte till våra samarbetsuniversitet i Central- och Sydamerika i Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko, Peru och Uruguay. Samarbetsavtalen är allmänna, vilket betyder att studerande av alla ämnen får ansöka om dessa utbytesplatser. Universitetsspecifika kriterier listas under respektive samarbetspartner.

Då man gör en ansökan om utbytesstudier vid ett av ÅAs samarbetsuniversitet i Central- och Sydamerika kan man välja att söka för en termin, ett läsår eller ett sydamerikanskt läsår (kalenderår).

Man ansöker internt om utbytesplats via ÅAs ansökan och laddar upp alla nödvändiga bilagor för studier i Central- och Sydamerika;

  • studieprestationsutdrag på engelska
  • studieplan
  • intyg över goda kunskaper i spanska (portugisiska i Brasilien), språkkraven listas under varje värduniversitet
    • CEFR B1 = minst nivå 3 avklarad vid Språkcentret
    • CEFR B2 = minst nivå 4 avklarad vid Språkcentret
  • motiveringsbrev (skrivs på värduniversitetets språk, max. 1 sida)
  • OBS! Rekommendationsbrev krävs inte för studier vid bilaterala samarbetsuniversitet i Central- och Sydamerika.

 

Ansökningsdeadline är fredagen den 2 februari 2024 kl. 15

 

När man har blivit nominerad till ett universitet ska man göra en till ansökan enligt deras instruktioner. Ansökan till värduniversitet kan kräva tilläggsbilagor, som listas under respektive universitet.

För studier i Syd- och Centralamerika krävs det också visum och omfattande försäkring. Mera information under Goda råd inför utbytet.

 

Nedan hittar du information om alla samarbetsuniversitet i Central- och Sydamerika som ÅA har bilaterala avtal med. Man kan också ansöka om utbytesplats till Central- och Sydamerika via ISEP.

Mera information över värdstäderna, broschyrer, videor o.s.v. finns för alla samarbetspartners. Studerandefeedback om utbytesstudier i Central- och Sydamerika finns inte i SoleMOVE, men feedbackformulär finns tillgängliga i Gripen och på begäran.

 

Universidad del Salvador

År 2008 undertecknades vid Åbo Akademi ett nytt utbytesavtal med Universidad del Salvador i Buenos Aires i Argentina. Universitetet är privat och har ca. 20 000 studerande. Huvudcampuset ligger i centrala Buenos Aires, medan de andra campusen finns i Pilar och Gobernador Virasoro.

Avtalet förutsätter balans mellan inkommande och utgående studerande.
Utbytesstuderande får ta kurser vid olika fakulteter. Kursutbudet hittas här. Ifall man vill ta kurser som går under hela läsåret (mars-november) behövs godkännande av den akademiska koordinatorn vid fakulteten. Om man vill gå kurser på magisternivå eller kurser inom ekonomi behövs godkännande av den akademiska koordinatorn vid fakulteten. Fakulteterna för medicin (inklusive logopedi) och juridik är inte öppna för utbytesstuderande. Minimiantal kurser för utbytesstuderande är 5 och 75% närvaro är obligatoriskt på kurserna.

Intresserade studerande ansöker först internt i ÅAs ansökningsrunda och nominerade studerande får tillgång till USALs elektroniska ansökningssystem. I USALs ansökan krävs följande bilagor i PDF- eller JPG-format:

– studieprestationsutdrag på engelska
– lista över kurser vid USAL som man har i den godkända studieplanen
– passkopia (passet ska vara i kraft 6 månader efter att utbytet tar slut)
– motiveringsbrev på spanska (max. 250 ord)
– USALs hälsoformulär
– USALs formulär över språknivån i spanska

Mera information för inkommande utbytesstuderande finns här. För intresserade studerande finns möjligheten att delta i ett informationstillfälle som USAL ordnar via Zoom.

Platser/Längd 2/läsår
Stipendium 1 800€/termin
Nivå tredje-femte året
Språkkrav
spanska B2
Utbytesterminer
1. terminen: mars – juli

2. terminen: juli – november

Akademisk kalender

Universidade de São Paulo

År 2009 undertecknades ett utbytesavtal med Universidade de São Paulo som är Brasiliens största universitet med ca. 100 000 studerande. Huvudcampuset ligger på olika platser i São Paulo och erbjuder kurser inom alla ämnesområden. Campus i São Carlos erbjuder främst naturvetenskapliga ämnen och campus i Ribeirão Preto har kurser i juridik, ekonomi och filosofi.

Utbytesstuderande får ta kurser vid olika fakulteter, men vid samma campus. Magisterstuderande rekommenderas studier på kandidatnivå vid USP. Kursutbudet hittas här.

Intresserade studerande ansöker först internt i ÅAs ansökningsrunda och nominerade studerande får tillgång till USPs elektroniska ansökningssystem. Utöver studieplan krävs följande bilagor i USPs ansökan:

– studieprestationsutdrag på engelska
– passkopia (passet ska vara i kraft under hela utbytet)
– foto i JPG-format (max. 50Kb)
(-valfritt: rekommendationsbrev (på portugisiska, engelska, spanska, 1–2 sidor)

Mera information för inkommande utbytesstuderande finns här. USP erbjuder intresserade studerande en möjlighet att bekanta sig med universitetet och Sao Paulo som stad via deras online kurs VIVA USP, som beskriver hurdan vardag utbytesstuderande kan förvänta sig när de anländer.

USP ordnar också sommarstudier inom USP Academy programmet. Deltagande sker på egen bekostnad och ansökningsdeadline för sommaren 2024 kurser är den 30 maj.

Platser/Längd 3/läsår
Stipendium 1 800€/termin
Nivå andra året-forskare
Språkkrav
portugisiska B1
Utbytesterminer
1. terminen: februari – juni

2. terminen: augusti – december

Akademisk kalender

Universidad de Talca

År 2008 undertecknades Åbo Akademis första studentutbytesavtalet med ett chilenskt universitet, Universidad de Talca. Universitetet är relativt litet, med ca. 12 000 studerande. Talca ligger ca. 250 km söder om huvudstaden Santiago. Huvudcampus i Talca är koncentrerat och modernt och erbjuder kurser inom de flesta ämnesområden. Det finns även 4 andra campus (Curicó, Lineares, Pehuenche, Santiago) med mera begränsat kursutbud.

Studierna i Talca lämpar sig bäst för ÅA-studerande inom samhällsvetenskap, naturvetenskap och kemiteknik samt psykologi. Här hittas kurser på kandidatnivå och här är kursutbudet på magisternivå.

Intresserade studerande ansöker först internt i ÅAs ansökningsrunda och nominerade studerande ska fylla i Talcas ansökningsformulär. Utöver studieplan krävs följande bilagor i Talcas ansökan:

– studieprestationsutdrag på engelska
– passkopia (passet ska vara i kraft under hela utbytet)
– CV

Mera information för inkommande utbytesstuderande finns här.

Platser/Längd 2-3/läsår
Stipendium 1 800€/termin
Nivå andra-femte året
Språkkrav spanska B1
Utbytesterminer
1. terminen: mars – juli

2. terminen: augusti – december

Akademisk kalender

 

Universidad Diego Portales

Det nyaste bilaterala avtalet med ett sydamerikanskt universitet tecknades med Universidad Diego Portales 2012. Privatniversitetet grundades 1982 och har ca. 18 000 studerande. Campuset ligger centralt i huvudstaden Santiago de Chile.

Kursutbudet hittas under varje studieprogram och kurserna på engelska hittas här. Utbytesstuderande får ta kurser vid olika fakulteter. Logopedi erbjuds inte.

Intresserade studerande ansöker först internt i ÅAs ansökningsrunda och nominerade studerande ska fylla i UDPs ansökningsformulär. Utöver studieplan krävs följande bilagor i UDPs ansökan:

– studieprestationsutdrag på engelska
– passkopia (passet ska vara i kraft under hela utbytet)
– nomineringsbrev
– studerandeintyg

Mera information för inkommande utbytesstuderande finns här.

Platser/Längd 2/läsår
Stipendium 1 800€/termin
Nivå tredje-femte året
Språkkrav spanska B2
Utbytesterminer
1. terminen: mars – juli

2. terminen: augusti – december

Akademisk kalender

 

Pontificia Universidad Javeriana

Sedan år 2008 kan ÅA-studerande åka på utbyte till Bogotá i Colombia. Vår samarbetspartner är Pontificia Universidad Javeriana, ett privat universitet med ca. 30 000 studerande.

Universitetet företräder samtliga ämnesområden och utbytesstuderande får ta kurser vid olika fakulteter. PUJ Bogotá har instruktioner för hur man hittar kurser i deras databas (finns också på engelska, på begäran). (Obs! I databasen betecknas första terminens kurser som ”primer periodo” och andra terminens kurser som ”tercer periodo”). En del kurser erbjuds också på engelska, främst för studerande av ekonomiska ämnen. Magistersstudier i företagsekonomi är otillgängliga för utbytesstuderande.

Heltidsstudier vid PUJ motsvaras av 17 studiepoäng per termin. 1 studiepoäng vid PUJ konverteras till 1,8 ECTS vid ÅA.

Intresserade studerande ansöker först internt i ÅAs ansökningsrunda och nominerade studerande ska fylla i PUJ Bogotás ansökan. Utöver studieplan krävs följande bilagor i PUJ Bogotás ansökan:

– studieprestationsutdrag på engelska (för magisterstudier krävs också studieprestationsutdrag över kandidatstudierna)
– passkopia (passet ska vara i kraft under hela utbytet)
– nomineringsbrev
– motiveringsbrev på spanska (1 sida)
– om man väljer kurser på engelska, ska man ha språkintyg över B2 nivå i engelska

Mera information för inkommande utbytesstuderande finns här.

Platser/Längd 3/läsår
Stipendium 1 800€/termin
Nivå tredje-femte året
Språkkrav spanska B1
Utbytesterminer
1. terminen: januari – juni

2. terminen: juli – november

Akademisk kalender

Tecnológico de Monterrey

Åbo Akademi undertecknade hösten 1998 avtal med Tec de Monterrey. Mexikos högst rankade privatuniversitetet har 25 olika campus och av dem erbjuder Monterrey och Querétaro flest kurser på engelska medan Santa Fe erbjuder Business studier på engelska. Utbytesstuderande kan också studera i huvudstaden Ciudad de México och i Guadalajara.

Utbytesstuderande får ta kurser vid olika fakulteter. Kurslistan hittas här tillsammans med annan nyttig information. Närvaro på kurserna är obligatorisk. De flesta ämnesområden går att studera vid Tec, men logopedi erbjuds inte. Kurser vid medicinska fakulteten (bl.a. psykologi och vissa kurser i biovetenskap) måste godkännas av fakulteten.

Vid Tec motsvaras 1 studiepoäng av 1,67 ECTS; heltidsstudier under en termin innebär 18 studiepoäng vid Tec.

Intresserade studerande ansöker först internt i ÅAs ansökningsrunda och nominerade studerande får tillgång till Tecs elektroniska ansökningssystem. Utöver studieplan krävs följande bilagor i Tecs ansökan:

– studieprestationsutdrag på engelska
– passkopia (passet ska vara i kraft under hela utbytet)
– om man väljer kurser på engelska, ska man ha språkintyg över B1 nivå i engelska

Mera information för inkommande utbytesstuderande finns här.

Platser/Längd 2/läsår
Stipendium 1 800€/termin
Nivå tredje-femte året
Språkkrav spanska B1 – Tec ordnar placeringsprov för utbytesstuderande före kursvalet
Utbytesterminer
Hösttermin: augusti – december

Vårtermin: februari – juni

Akademisk kalender

Pontificia Universidad Católica del Perú

Sedan år 2004 kan ÅA-studerande åka på utbyte för en eller två terminer till Lima. PUCP är ett privatuniversitet som grundades 1917 och har ca. 23 000 studerande.

Universitetet företräder samtliga ämnesområden. Här hittas kurslistan. Obligatoriska kurser är tillgängliga varje termin, medan valfria kurser har begränsad tillgänglighet.
Utbytesstuderande får ta kurser vid olika fakulteter, men vissa kurser kan vara otillgängliga på grund av brist på lediga platser. Magisterprograms kurser och kurser vid Faculty of Performing Arts och Faculty of Communication måste godkännas av PUCPs akademiska koordinator.

1 studiepoäng vid PUCP motsvaras av 1,5 ECTS om kursen är på kandidatnivå och 2,5 ECTS om kursen är på magisternivå. För studier på kandidatnivå ska man ha 20 studiepoäng vid PUCP i studieplanen och för studier på magisternivå ska man ha 12 studiepoäng vid PUCP i studieplanen för att det ska motsvara 30 ECTS / heltidsstudier vid ÅA.

Intresserade studerande ansöker först internt i ÅAs ansökningsrunda och nominerade studerande får tillgång till PUCPs elektroniska ansökningssystem. Utöver studieplan krävs följande bilagor i PUCPs ansökan:

– studieprestationsutdrag på engelska
– foto
– passkopia (passet ska vara i kraft under hela utbytet)
– studerandeintyg

Mera information för inkommande utbytesstuderande finns här.

Platser/Längd 3/läsår
Stipendium 1 800€/termin
Nivå tredje-femte året
Språkkrav spanska B2
Utbytesterminer
1. terminen: mars – juli

2. terminen: augusti – december

Akademisk kalender

Universidad de la República

År 2008 undertecknades ett utbytesavtal med Universidad de la República som finns i Montevideo. Universitetet har ca. 60 000 studerande.

Utbytesstuderande får läsa kurser vid olika fakulteter och alla kurser måste godkännas vid fakulteten på förhand. Kursutbudet hittas här.

Intresserade studerande ansöker först internt i ÅAs ansökningsrunda och nominerade studerande ska fylla i UdelaRs ansökningsformulär. Utöver studieplan krävs följande bilagor i UdelaRs ansökan:

– studieprestationsutdrag på engelska
– passkopia (passet ska vara i kraft under hela utbytet)
– motiveringsbrev på spanska

Mera information för inkommande utbytesstuderande finns här.

Platser/Längd 3/läsår
Stipendium 1 800€/termin
Nivå tredje året-forskare
Språkkrav spanska B1/B2
Utbytesterminer
1. terminen: februari – juli

2. terminen: juli – december

Universidad Simón Bolivar

Åbo Akademi kunde skicka sina första studerande till Venezuela hösten 1999. Universidad Simón Bolivar är ett universitet som ligger på ett naturskönt område söder om Caracas och har ca. 10 000 studerande. Studierna i Venezuela lämpar sig bäst för ÅA-studenter inom naturvetenskaper och kemiteknik.

OBS! Inga utbyten för tillfället.

Uppdaterad 19.5.2024