Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Med anledning av det aktuella Facebookinlägget om trakasserier

Åbo Akademi tar avstånd från alla former av osakligt bemötande och sexuella trakasserier. Vi har regler och processer för att hantera alla typer av diskriminering, trakasserier och mobbning. Vi tar varje fall på allvar.

Också det aktuella fallet har hanterats i enlighet med de här reglerna och enligt arbetarskyddslagen.

Utredningen visade att det gällde en händelse som ägt rum på personernas fritid. Åbo Akademi har som arbetsgivare inte befogenheter att ingripa i det som, i det här fallet, skett på fritiden.

Mikael Lindfelt, rektor, Åbo Akademi
Heidi Backman, direktör för universitetsservice, Åbo Akademi